Värna vår miljö och skapelsen

Debatt
PUBLICERAD:
Vi vill verka för att kyrkans tillgångar såsom jordbruksmark och skogar blir fortsatt skötta på bästa sätt för att främja ekologisk hushållning och bibehålla rika naturvärden, skriver Lisbeth Vestlund, Magnus Leanderz, Eva Hallström, Lars-Ola Westerlund och Birgitta Karstensson.
Foto: Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna
För oss är det viktigt att kyrkan är föregångare med att värna vår miljö och skapelsen. Vi behöver stimulera till fler olika hållbara investeringar för framtiden och för ett bättre klimat, skriver Lisbeth Vestlund med flera.

Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna vill värna demokratin i vår öppna kristna folkkyrka och verka för att alla oavsett kön, sexuell läggning eller hudfärg känner sig välkomna. Tillgänglighet är viktigt. Vi vill verka för att alla församlingar ser över att kunna erbjuda fler digitala möjligheter för fler att kunna ta del av gudstjänster med mera av kyrkans verksamhet.

För oss är det viktigt att kyrkan är föregångare med att värna vår miljö och skapelsen. Vi behöver stimulera till fler olika hållbara investeringar för framtiden och för ett bättre klimat. Mer förnybar energi behövs ute i församlingarna och vi behöver utveckla lagringsmöjligheter. Vi föreslår att Karlstads stift utreder att på någon plats använda vätgas för att möta framtidens behov av energilagring.

Vi vill verka för att kyrkans tillgångar såsom jordbruksmark och skogar blir fortsatt skötta på bästa sätt för att främja ekologisk hushållning och bibehålla rika naturvärden. Kyrkan upplåter i dag mark till jaktarrenden. Vi vill undersöka förutsättningarna för om kyrkan kan ha mark att upplåta till kolonilotter, till de som vill odla sin egen giftfria mat.

Vi tycker vidare att det är viktigt att vi är medlemmar i Svenska kyrkan då vi vill medverka till att fortsätta ta hand om våra kyrkobyggnader. De är viktiga gudstjänstlokaler men är också är en del av vår kulturhistoria som måste vårdas.

Alla har vi olika relationer till kyrkan och hur vi besöker kyrkan kan växla under årens lopp och av olika anledningar. Bröllop och dop innebär glädje men kanske vi behöver kyrkan som mest i tider av kris. Svenska kyrkan är en viktig samhällsaktör som ska finnas till hands vid kriser både för enskild och när samhället drabbas.

Vi vill stärka den diakonala verksamheten i kyrkan där det innebär att vi som är kristna värnar om alla.

Lisbeth Vestlund

Magnus Leanderz

Eva Hallström

Lars-Ola Westerlund

Birgitta Karstensson

Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna i Karlstads stift

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.