Hoppa till huvudinnehållet

En rättssäker vindkraftsprövning

Publicerad:
Utredningen föreslår att kommunen som huvudregel alltid ska tillstyrka vindkraft som är förenlig med vad kommunen angett i sin översiktsplan, skriver Lise Nordin, Peter Lindroth och Åsa Pettersson.
Utredningen föreslår att kommunen som huvudregel alltid ska tillstyrka vindkraft som är förenlig med vad kommunen angett i sin översiktsplan, skriver Lise Nordin, Peter Lindroth och Åsa Pettersson. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det handlar om att processen ska bli mer rättssäker, effektiv och förutsebar för alla som berörs av en vindkraftsetablering, skriver Lise Nordin, Peter Lindroth och Åsa Pettersson.

I våras kom utredningen En rättssäker vindkraftsprövning med ett förslag på ett helt nytt regelverk som säkerställer kommunernas starka inflytande över etableringar av vindkraft. (SOU 2021:53). Det har rått en del missuppfattningar om att slopandet av det kommunala vetot skulle innebära att kommunerna och dess invånare helt förlorar rätten att tycka till om var vindkraft byggs. Så är inte fallet utan det handlar om att processen ska bli mer rättssäker, effektiv och förutsebar för alla som berörs av en vindkraftsetablering.

En viktig utgångspunkt har varit att särskilt ta hänsyn till de kommuner som är små till invånarantalet men ofta stora till ytan. Det är framför allt där vindkraften har byggts och planerar att byggas. Det nya regelverket föreslås ersätta dagens så kallade kommunala veto.

Utredningens förslag kan bidra till att möjliggöra en ökad elektrifiering, utan att inskränka kommunernas och medborgarnas inflytande.

1. Kommunen ska pröva om en vindkraftpark utgör lämplig markanvändning, inte hur den påverkar naturmiljön. Kommunerna är bäst lämpade att bedöma hur mark och vatten i kommunen ska användas. För vindkraft innebär det också att vindkraftverkens höjd är en del av bedömningen.

2. Kommunens beslut ska komma tidigare i processen. Utredningen föreslår att beslutet ska komma inom sex månader efter att vindkraftsprojektören begärt det.

Så skriver du en debattartikel

3. Kommunens översiktsplan får en större betydelse. Översiktsplanen är ett demokratiskt förankrat dokument som finns i alla kommuner. Utredningen föreslår att kommunen som huvudregel alltid ska tillstyrka vindkraft som är förenlig med vad kommunen angett i sin översiktsplan.

4. Ekonomisk ersättning: Utredningen uppmanar regeringen att driva ett införande av en ekonomisk ersättning till kommuner eller lokalsamhällen.

5. Ett statligt planeringsstöd för kommunernas vindbruksplaner bör återinföras snarast. Stödet måste vara administrativt enkelt att söka och hantera.

Vi som skriver under denna artikel är företrädare för utredningen, energibranschen och de små kommunerna. Vår gemensamma bild är att de förslag som utredningen lägger, och som vi utvecklar i denna artikel, kommer att leda till förbättringar för alla som berörs av vindkraftsutbyggnaden.

Såväl kommuner, bransch och myndighet som de människor som bor och verkar nära vindkraften gynnas av förslag som leder till en ökad förutsebarhet, rättssäkerhet och effektivitet. Vi hoppas att riksdag och regering ersätter dagens oklara regelverk med förslagen i betänkandet från En rättssäker vindkraftsprövning. Det skulle också gynna kommunerna.

Lise Nordin

Särskild utredare i utredningen En rättssäker vindkraftsprövning

Peter Lindroth

Ordförande, Småkom

Åsa Pettersson

Vd, Energiföretagen Sverige

Artikeltaggar

DebattElEnergiföretagen SverigeKommunerLise NordinNaturskyddÖversiktsplanRättssäkerhetSmåKomVindkraft