Hoppa till huvudinnehållet

Så vill nomineringsgrupperna styra stiftet

Publicerad:
Elva nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet på stiftsnivå. Nu svarar de på frågor om sin politik.
Elva nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet på stiftsnivå. Nu svarar de på frågor om sin politik. Foto: Henrik Montgomery/TT

Krympande resurser, kyrkans roll i samhället och skogen som intäktskälla och miljönytta.

NWT har ställt tre frågor till de elva nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet på stiftsnivå.

Här är deras svar.

Frågorna som splittrar kyrkan: skogen och vindkraften kan skapa stridSD inför kyrkovalet: ”Behöver vi missionera mer i Sverige?”

Jan Wahlberg, Borgerligt alternativ

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Diakoni-, barn- och ungdomsverksamhet och ett rikt musikliv. Självklart står kyrkan kvar mitt i byn. Troligen med något färre medlemmar och en snävare ekonomi, men med fler frivilligkrafter som tillsammans driver kärnverksamheten vidare, samt ett levande och varierande gudstjänstliv och kulturarbete.

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Bred diagonal verksamhet. Omväxlande och rikt gudstjänstutbud. Öppen dagverksamhet för vuxna och ett levande ungdomsarbete.

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

Egendomsförvaltningen i Karlstads stift har en kunnig och erfaren personal. De är experter på skogsbruk och naturvård. Dessutom sitter också erfarna och kunniga ledamöter i egendomsnämnden. Detta betyder att stiftets skogar redan nu förvaltas och brukas på ett föredömligt sätt.

Benny Ahremark Persson, Centerpartiet

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Kyrkan ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och gemenskap. Barn, unga och familjer samt utsatta i vårt samhället bör prioriteras. Under de närmaste tio åren finns sannolikt de flesta kyrkor kvar. Förhoppningsvis kan flera kyrkor byggas om så att fler verksamheter kan bedrivas i kyrkobyggnaden, administration, barn- och ungdomsverksamhet med mera. Andra lokaler än kyrkor kan då avyttras i en krympande ekonomi.

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Kyrkan är en del av samhället och ska vara en tydlig röst i samhällsdebatten. Kyrkans verksamhet ska finnas och synas mer ute i samhället. Församlingarna kan och bör driva sociala verksamheter och har en tydlig roll i den lokala utvecklingen. Det kan handla om förskola, äldreboende, aktiviteter som främjar integration eller riktade till arbetslösa.

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologiskt mångfald?

Kyrkan miljöcertifierar sin skog, vilket innebär att den biologiska mångfalden skyddas och att skogen odlas på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Våra kyrkoreservat har särskilda värden som gör det viktigt att de skyddas. Bedömer att vårt stifts skogsförvaltning värnar miljö och klimat och drivs på ett sätt, som med största sannolikhet kommer att ge en bra avkastning även framöver och även värnar miljö och klimat.

Rune Wallmyr, Fria liberaler i Svenska kyrkan

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Kärnverksamheten måste prioriteras; barn- och ungdomsarbete inklusive konfirmander, diakoni, gudstjänstliv och musikverksamhet. Vi vill värna kyrkans roll som öppen folkkyrka som inbjuder och välkomnar alla människor.

Flera nomineringsgrupper lyfter fram vikten av verksamhet för barn och ungdomar.
Flera nomineringsgrupper lyfter fram vikten av verksamhet för barn och ungdomar. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kyrkan har överlevt nära 2 000 år och kommer stå kvar. Den måste dock anpassa sig efter medlemstal och disponibla resurser och satsa på rekrytering i stället för att stillatigande konstatera medlemstapp.

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Kyrkan ska vara en trovärdig och tydlig aktör och medpart i samhällslivet och särskilt fokusera på dem som samhällets trygghetssystem inte når eller som hamnar mellan stolarna. Fisk kommer att arbeta för att unga människor ska nås av det kristna kärleksbudskapet och verka för att kristna värderingar ska ha en vägledande roll i samhället. Kyrkan ska ge röst åt de svaga och utsatta.

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

Kyrkan måste prioritera kärnverksamheten och skogarna ska skötas så att mesta möjliga avkastning uppnås för att främja syftet. Förvaltningen ska dock ske på ett sådant sätt att de miljö- och hållbarhetskrav som dagens forskning ger vid handen inte negligeras eller äventyras.

Ingemar L Scott, Frimodig kyrka

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Kyrkans viktigaste uppgift är att samla människor till bön och gudstjänst och undervisa och rusta församlingen till att visa diakonal omsorg och visa på Jesus. Då kan andligt sökande människor komma till tro på Jesus. Mer ska göras av frivilliga. Då behöver vi inte ha lika många anställda. Om församlingarna och pastoraten får vara kvar som egna enheter och får mer självständighet kommer kyrkan mer i centrum mitt i byn.

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Kyrkan behöver vara där människor är. Därför är diakonin viktig. De som har ekonomiska svårigheter eller själsliga sår behöver vi stötta. Nysvenskar ska välkomnas till kyrkan genom språkcaféer. Kyrkan inte får begränsas till vara ett eko av samhället utan ska presentera Jesus.

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

Trots att kyrkans huvuduppgift inte är att bedriva skogsbruk har vi fått en uppgift att göra det och har ett utmärkt tillfälle att stå upp för ett långsiktigt hållbart tänkande i stället för att få kortvariga rovdriftsvinster. Genom arbete för minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald kan tala för miljön. Vi bör göra det i första hand i handlingar och om så behövs även i ord.

Stig-Arne Persson, Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Förutsättningen för en livskraftig kyrka är levande församlingar med rikt, varierat gudstjänstliv för alla åldrar. Kyrkans sociala arbete är tillsammans med arbetet kring dop, konfirmation, kör- och musik samt undervisning viktiga grundförutsättningar. Det kan komma att minskas antalet fastigheter och bli förändringar av dem vi har, för olika användningsmöjligheter. Kyrkan finns kvar framöver.

Att utveckla arbetet med dop kan vara ett sätt att stärka kyrkans roll i samhället, anser Kristdemokrater i Svenska kyrkan.
Att utveckla arbetet med dop kan vara ett sätt att stärka kyrkans roll i samhället, anser Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Foto: Kallestad

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Kyrkans roll ska vara naturlig mötesplats för alla åldrar. Den ska fungera som gemenskapsfrämjande kraft i samhället. Kunskapen om tron ska ökas genom undervisning. Arbetet kring dopet, konfirmation och ungdomsarbetet ska utvecklas. Kyrkans roll vid kriser och institutionssjälavård, till exempel sjukhus, ska stärkas genom att större personella resurser tillförs.

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

Det ska vara en bra balans med bevaransvärd gammalskog som skyddas. Att bruka skogen är att genomföra åtgärder som ger långsiktig avkastning. Utvecklingen ska fortsätta med arbetet kring kontinuitetsskogsbruk i områden med speciella krav, till exempel där det finns sociala hänsyn. Avsätta fler områden för rekreationsändamål. Krav på ekonomisk avkastning ska kombineras med god miljö- och naturvård.

Eva Hallström, Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Efter pandemin vill vi påminna om vikten av dopet. Gudstjänster måste prioriteras och göras tillgängliga för fler genom internet. Vi behöver öppna våra kyrkor för fler evenemang. Sång och musik bär budskap och skapar gemenskap för fler. Mycket viktigt att värna om diakonala verksamheter. Utgifter måste minska så mer satsning på energieffektivisering och förnybar energi behövs. Kyrkan finns 2121!

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Kyrkan ska vara öppen för alla och förmedla kärleksbudskapet. Vi behöver skapa fler kontaktytor via internet, pilgrimsvandringar/-ritter, friluftsgudstjänster, barn- och ungdomsverksamheter och medverkan vid olika evenemang, till exempel pride. Vid kriser söker sig folk till kyrkan och därför vill vi utveckla kyrkans diakonala arbete för utsatta människor i Sverige och utomlands samt på våra sjukhus.

Hur kyrkans skogar ska brukas kan bli en stridsfråga. Nomineringsgrupperna har olika syn på vilka hänsyn som ska väga tyngst.
Hur kyrkans skogar ska brukas kan bli en stridsfråga. Nomineringsgrupperna har olika syn på vilka hänsyn som ska väga tyngst. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

För oss är det viktigt att stiftet bedriver ett hållbart skogsbruk och är en ansvarig skogsägare. Kyrkan ska värna skapelsen och inte minst i sina egna skogar, där skogens invånare inte ska riskera att utrotas. Vi vill också att kommande generationer får uppleva kalhyggesfria skogar med god variation av trädslag med rika naturvärden.

Kim Sanfridsson, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Kyrkan är du och jag, och inte byggnaden som debatten ofta handlar om. Där vi döpta finns där hittar vi också kyrkan. Svenska kyrkan i Karlstads stift behöver prioritera det som utgör stenarna i vår kyrka – människorna. Genom att prioritera utbildning och verksamhet som syftar till att stärka våra medlemmar i att vara kyrka i sina lokala sammanhang så kommer kyrkan också att växa i framtiden. Där du är, är kyrkan närvarande!

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Svenska kyrkans styrka är att vi finns i samhället och är förankrade i människors liv och verklighet. Det vill vi värna och utveckla genom att prioritera verksamhet och satsningar som leder till ökad samverkan med andra organisationer och aktörer i samhället samt uppmuntra ideella och anställda i Svenska kyrkan att vara en röst för de svaga i samhället och inte väja för de samhällsproblem vi möter varje dag i vårt stift. För tillsammans verkar vi kristna i våra gemenskaper för Guds rikes utbredning och skapelsens återupprättelse oavsett om vi är vigda, ideella, anställda, förtroendevalda eller kyrkobesökare.

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

Som medlem i Svenska kyrkan vill jag kunna känna en stolthet över den verksamhet vi gör, oavsett om det handlar om barnkören i församlingshemmet eller förvaltningen av våra skogar och värdepapper. Därför önskar jag att Karlstads stift ska sträva efter en etiskt och ekonomiskt hållbar förvaltning av våra skogar. Och att skogsbruket bedrivs enligt vedertagen kunskap och erfarenhet. Eftersom de i slutänden ger resurser till våra församlingar så att vi kan ha präster anställda eller utveckla verksamheten för våra församlingsbor. Jag är övertygad om att det här är en verksamhet som kan bli bättre, precis som allt annat som vi som kyrka gör.

Inga-Lill Röhr, Socialdemokraterna

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Vi vill fortsätta prioritera kyrkans grundläggande uppgifter som är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vi vill fortsätta satsa på barn- och ungdomsverksamhet, diakoni och ett socialt engagemang. Kyrkobyggnaderna kommer finnas kvar även om 50 år. Kyrkans närvaro i samhället är en självklarhet, men formerna kan komma att förändras.

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Kyrkan ska finnas till för människor från vaggan till graven och på så sätt är kyrkan en stark samhällsaktör. Det uppnår vi genom en stabil samverkan med det övriga civilsamhället.

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

Svenska Kyrkan ska förvalta sin skog på bästa sättet för framtiden. Skogsbruket måste vara hållbart och att vi här tänker på kommande generationer, på våra barn och unga.

Anders Skogberg, Sverigedemokraterna

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

SD vill prioritera kyrkans fyra grunduppgifter, fira gudstjänst, utbildning, diakoni och mission. Missionen måste inriktas på att missionera i Sverige, få stopp på medlemstappet. Inga medlemmar, ingen kyrka. Kyrkan blir endast kvar mitt i byn om det finns församlingspräster och därmed måste vi stärka intresset för att utbilda sig till prästyrket.

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Kyrkan är kittet som förenar över generationsgränserna, en fin gemenskap med ansvar för varandra. Kyrkan kommer att ha den rollen i samhället över lång tid, kanske 1 000 år till? För att ta oss dit måste vi stoppa medlemstappet, samt försöka öka på medlemsantalet, genom att ägna oss åt kyrkliga ting i stället för att vara en politisk kyrka.

Sverigedemokraterna vill inte att kyrkan upplåter mark för vindkraft.
Sverigedemokraterna vill inte att kyrkan upplåter mark för vindkraft. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

Skogen stiftet äger ger god avkastning till stor nytta för att kunna underhålla kyrkor och även församlingshem. Stiftet skall arbeta för att stötta församlingarna med energihushållningen, alltså minska uppvärmningskostnaderna av byggnaderna. Stiftets skogar ger ett positivt klimatavtryck och därmed ska kyrkan inte lägga pengar på minskad klimatpåverkan, utan överlåter det arbetet till de som i samhället verkligen smutsar ner vår gemensamma luft. Som skogs- och markägare ska vi dessutom undvika att upplåta mark till vindkraftverk som både förstör och förfular vår fantastiska närmiljö.

Patric Carlsson, Vänstern i Svenska kyrkan

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Det diakonala arbetet, i största allmänhet och arbetet med barn och ungdomsverksamhet i synnerhet, är något som inte kan prioriteras bort. För att kyrkan ska kunna överleva krävs att människor upplever den som relevant.

Vår förhoppning är att kyrkan ska vara kvar i byn om 100 år.

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Kyrkan ska vara en aktiv samhällsaktör som motverkar ojämlikhet och som bidrar till ett öppet och medmänskligt samhälle.

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

Förvaltningen måste ske med hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Ett sätt för att uppnå detta är hyggesfria skogsbruksmetoder. Detta innebär att större andelar skog får stå orörd och högre halter koldioxid binds i marken samtidigt som den biologiska mångfalden främjas.

Gudstjänsterna, som ofta innehåller mycket musik, är en hörnpelare i kyrkan.
Gudstjänsterna, som ofta innehåller mycket musik, är en hörnpelare i kyrkan. Foto: Alex Giacomini /Ikon

Andreas Widekärr, Öppen kyrka

Kyrkans medlemsantal och intäkter minskar. Vad ska Svenska kyrkan i Karlstads stift prioritera för verksamhet med krympande resurser? Står kyrkan kvar mitt i byn om 5, 10 eller 50 år?

Öppen kyrka – en kyrka för alla vill att Svenska kyrkan fortsätter vara en öppen folkkyrka. Gudstjänster och andra kyrkliga verksamheter ska vara relevanta för nutidens människor och tala om hopp och mening. Alla ska känna sig välkomna och kunna lita på att de blir respekterade som de är. Församlingarna behöver ta vara på och uppmuntra ideellt engagemang.

Vi vill att Svenska kyrkan tydligt står upp för och värnar alla människors okränkbara värde och värdighet oberoende av kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, språk, religion, ålder, funktionsförmåga och andra omständigheter som påverkar livet.

Hur anser din nomineringsgrupp att kyrkans roll i samhället ska vara och vad avser ni att göra kommande mandatperiod för att komma dit?

Öppen kyrka vill att Svenska kyrkan är en självklar part där existentiella och kulturella frågor diskuteras, och sätts i verket. Kyrkan ska finnas överallt där människor finns och ska kännetecknas av hög tillgänglighet, låga trösklar och högt i tak. Kyrkan ska inte heller backa för att ta ställning i samhällsfrågor och för att höja sin röst när människor eller andra värden hotas.

Svenska kyrkans församlingar behöver vara synlig på sociala medier och andra plattformar. Svenska kyrkans medarbetare kan behöva utbildas i att formulera sig på sociala medier och kommunikationsteknik i allmänhet.

Hur anser du att Karlstads stift ska förvalta sina skogar för att både ge avkastning och bidra till minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald?

Öppen kyrka – en kyrka för alla anser att hela skapelsen i all dess mångfald – och därmed också människan – är Guds verk och måste värnas och vårdas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka och handla för skapelsens skull, för livets skull, för våra barns och för kommande generationers skull. Detta betyder att också kyrkans skog, mark och grönområden måste brukas så att biologisk mångfald främjas – ensidiga odlingar för kortsiktig vinst ska upphöra.

Svenska kyrkans arbete med miljö och hållbar utveckling ska syfta till att vara med och forma en värld där kärlek, rättvisa och ansvar för skapelsen går hand i hand. Vi vill att kyrkan är aktivt pådrivande i samtalet om hur vi omprövar vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Kyrkan måste tala om och på alla sätt understryka allvaret i den utveckling som pågår med accelererande hastighet. Samtidigt är det kyrkans uppgift att berätta om den Gud som ger oss en framtid och ett hopp.

Valresultatet 2017 och 2013
Nomineringsgrupp20172013
ProcentMandat i stiftsfullmäktigeProcentMandat i stiftsfullmäktige
Socialdemokraterna37,82538,331
Borgerligt alternativ9,2614,912
Centerpartiet17,51116,814
Fria liberaler i Svenska kyrkan2,112,92
Frimodig kyrka2,212,82
Kristdemokrater i Svenska kyrkan2,624,23
Miljöpartister i Svenska kyrkan2,213,63
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan14,71012,410
Sverigedemokraterna8,564,34
Öppen kyrka3,32
6581
Källa: Svenska kyrkan

Läs tidigare artiklar:

Kyrkovalet: Resurserna krymper – här har två kyrkor stängt portenSå ska kyrkan pandemisäkra valet

Artikeltaggar

BarnBiologisk mångfaldBorgerligt alternativCenterpartietDalslandDopEtik och religionFrimodig kyrkaGudstjänsterHBTQKarlstads stiftKlimatKoldioxidKristdemokrater i Svenska kyrkanKyrkovaletMiljöpartiet i Svenska kyrkan de grönaÖppen kyrkaPolitikPOSKSkogsbrukSociala nätverkSocialdemokraternaSvenska kyrkanSverigedemokraternaUngdomarVänstern i svenska kyrkanVärmlands län

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.