Barnsjuksköterska om BUP-köerna: ”Alla måste hjälpas åt!”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Peter Bäcker

Insändarskribenten ”Förtvivlad farmor” (NWT 8 september) skriver att köerna till BUP är absurda och att det saknas resurser. Det stämmer och vi behöver verkligen bli fler för att möta behovet av vård.

Men oavsett hur många barn vi utreder och behandlar så minskar inte inflödet till oss. Vi på BUP kan inte få den psykiska ohälsan att minska på samma sätt som att fler poliser inte stoppar våldsutvecklingen i samhället. Vi måste börja i rätt ända. Vi måste börja när barnen är små, vad behöver de då?

Då behöver barnen föräldrar som ser dem och kan möta och utmana dem på ett bra sätt. För att lyckas med det behöver föräldrar ha möjlighet att lätt och snabbt få stöd. Ta hjälp av det stöd som finns för föräldrar på BVC. Försök att se vad DU som förälder kan göra annorlunda för att ditt barn ska må bättre.

På förskolan måste personalen ha förutsättningar att se alla barn och kunna hjälpa barnen att utvecklas. Under förskoletiden behöver personalen se vilka barn som har det extra svårt med bland annat socialt samspel och man behöver sätta in insatser och ibland tar hjälp från BUP.

När barnen kommer i skolåldern behöver barnen fortfarande sina föräldrar för att få stöd och vägledning så de kan växa som personer. Att göra det som krävs som förälder idag är svårt och att kunna be om råd och stöd och få det när man behöver är en förutsättning för att klara jobbet som förälder. Ta hjälp av de vuxna som finns runt ditt barn, kanske elevhälsan på skolan kan ge dig råd och stöd? Första linjen är också ett alternativ för att få stöd.

I skolan behövs fler vuxna som ser barnen och en annan syn på skolans mål. Det är bra med kunskapsfokus men de flesta barn blir inte bättre i skolan för att de får veta hur de ligger till jämfört med skolans mål, de blir bara stressade och får ångest eftersom de redan gör det de kan utifrån sina förutsättningar.

Barnen behöver oss vuxna, de behöver bli lyssnade på, mötas med kärlek och förståelse och såklart krav och förväntningar efter förmåga. Alla måste känna sig behövda och värdefulla. Om det var så hade köerna till BUP inte sett ut som de gör idag.

En vädjan till alla politiker, satsa på barnen så som ni satsat coronamiljarder till industrin och till arbetsplatser för vuxna. Ett önskemål är att det finns ett lättillgängligt stöd till alla föräldrar i alla kommuner, föräldrar behöver få hjälp när föräldrarollen är krävande, innan barnen börjar uppvisa symtom på att de inte mår bra.

En vädjan till alla vuxna som inte är politiker, fundera på vad DU kan göra för att hjälpa ditt barn/de barn du möter! Det är bara tillsammans som vi kan minska den psykiska ohälsan. Alla måste hjälpas åt!

Barnsjuksköterska på BUP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.