Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Spara inte pengar på våra äldre!

Publicerad:
”Att en äldre multisjuk patient skall skickas hem från sjukhuset så fort som möjligt och ”vårdas” hemma i sin ensamhet är bara en ekonomisk lösning för att spara pengar”, tycker insändarskribenterna.
”Att en äldre multisjuk patient skall skickas hem från sjukhuset så fort som möjligt och ”vårdas” hemma i sin ensamhet är bara en ekonomisk lösning för att spara pengar”, tycker insändarskribenterna. Foto: Bertil Persson/Helsingborgbild/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi skulle vilja likna hela äldrevårdsapparaten med en godsterminal där godset (de äldre som behöver vård och omsorg) flyttas runt på olika hyllor, ibland i kö för att få komma vidare och ibland liggandes kvar på hyllan för att region och kommun inte vet var de ska göra av godset – ofta skickas godset tillbaka utan åtgärd med hänvisning att godset är för gammalt.

Insändare: Fruktansvärt vårdkaos för våra äldre

Angående vårdplatser skriver kommunen att fler platser behövs. Detta platsbehov har inte uppkommit helt plötsligt. För att kunna ha hemtjänst måste man vara ganska pigg och frisk. Du måste klara av att ta emot hjälp på minutbestämda tider. Har du blöja och ständigt rinnande tarm, svårt att röra på dig, legalt blind, svår hörselnedsättning, dåligt hjärta, problem från stroke så fixar du inte hemtjänstens minutstyrda tider. Vändningen för våra äldre kan ske snabbt – från att ha klarat dig ganska bra till att det händer olika besvärliga tillstånd i kroppen kan gå på en dag.

Insändare: Bra vård och omsorg för våra äldre är vår högsta prioritet

Tittar man på trafiksäkerhetsfrågorna i Karlstads kommun har Karlstads kommun insett att arbetet med trafiksäkerhetsfrågorna inte fungerar på grund av att ansvaret är fördelat på tre olika nämnder. Det är precis samma sak med äldrevårdsomsorgen. Det råder oklarhet var frågorna ligger och vem som ansvarar.

Att en äldre multisjuk patient skall skickas hem från sjukhuset så fort som möjligt och ”vårdas” hemma i sin ensamhet är bara en ekonomisk lösning för att spara pengar. I många fall innebär det ytterligare ambulansfärder till akuten och inläggning.

Alla har rätt till god vård och omsorg och det innebär i många fall att man behöver bo på ett äldreboende. Vi har tidigare varit i kontakt med beställarchefen på Karlstads kommun angående hemtjänsten och olika incidenter som enskilda råkat ut för, han har sagt att det inte ligger på hans bord. Kanske beställarchefen skulle skaffa sig ett större bord så han får plats med det som han ansvarar för eller få till en organisation så man klarar av att ansvara för vård- och omsorgsfrågorna?

I kontakt med bistånd får vi svaret att det är lång kö till vårdboende/äldreboende. På kommunens hemsida kan man läsa att om man beviljats plats till boende ska man få ett erbjudande inom tre månader, även bistånd hävdar att de har tre månader på sig. Detta är fel. Läser man i socialtjänstlagen så står det att den enskilde ska ha inflytande över när och hur en beslutad insats verkställs. Beslut skall verkställas omedelbart. Den tidsgräns om tre månader som gäller för bestämmelsen om rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut har ingenting att göra med om när beslut ska verkställas.

Cheferna hävdar att ” även om vi ser en ökning av ansökningar så klarar vi idag att erbjuda plats till alla som fått beslut”. Detta stämmer inte med verkligheten. Karlstads kommun klarar inte sitt uppdrag! Bra vård och omsorg, Karlstads kommuns högsta prioritet, skulle kanske kunna vara en ny slogan – men då måste kommunen leva upp till den också!

Elisabet Larsson

Birgitta Hjelm-Larsson

Anita Larsson

Rosella Larsson

Artikeltaggar

ÄldreÄldreomsorgÄldrevårdInsändareKarlstadKarlstads kommun