Hoppa till huvudinnehållet

En öppen och solidarisk kyrka för alla

Publicerad:
En röst på Socialdemokraterna garanterar en öppen, demokratisk och solidarisk folkkyrka i takt med sin tid, skriver Pernilla Edman.
En röst på Socialdemokraterna garanterar en öppen, demokratisk och solidarisk folkkyrka i takt med sin tid, skriver Pernilla Edman. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi tycker att all kärlek är lika mycket värd, därför verkar vi också för att alla präster ska dela den uppfattningen och ställa sig positiva till samkönade äktenskap, skriver Pernilla Edman.

Sätter du värde på en öppen och varm kyrka där du känner dig välkommen, precis som du är? Anser du att all kärlek är lika mycket värd och ser du det som en självklarhet att kvinnor kan inneha ledarpositioner inom Svenska kyrkan? Gör din röst hörd i kyrkovalet!

Framtidens folkkyrka ska inte värdera och gradera människors tro, alla ska känna sig inkluderade och villkorslöst välkomna. Kyrkporten ska stå öppen för dig som ser kyrkan som ditt andra hem likväl för dig som känner att tröskeln är för hög för att gå in. Det ska finnas plats för övertygad tro, stunder av tvivel och personligt sökande. Oavsett relation till kyrkan, och grad av engagemang, ska kyrkan upplevas relevant och angelägen för sina nästan sex miljoner medlemmar och inte vara förbehållen en exklusiv elit.

Kvinnoprästmotståndare, hur osannolikt det än kan låta, existerar fortfarande och de måste motarbetas. Kvinnor har haft tillträde till prästämbetet i sextio år, de utgör en majoritet av tjänstgörande präster och sedan 2014 har vi en kvinnlig ärkebiskop. Faktum kvarstår, det finns fortfarande präster och förtroendevalda som ifrågasätter legitimiteten och kvinnors rätt till prästvigning. Att hänvisa till lösryckta verser ur Paulus brev till församlingarna i Galatien och Korinth har inte bäring på ämbetsfrågan idag. Män som inte önskar kvinnliga kollegor, och än mindre godtar kvinnor i chefspositioner, hör inte hemma i en demokratisk folkkyrka.

Så skriver du en debattartikel

Det gör inte samvetsklausulen heller, det vill säga möjligheten för enskilda präster att inte viga samkönade par. Den är förlegad och tillhör en förgången tid. Socialdemokraterna har bidragit till att vi har kvinnliga präster inom Svenska kyrkan och vi fortsätter arbetet med att få kvinnoprästmotståndare att ändra åsikt. Vi tycker att all kärlek är lika mycket värd, därför verkar vi också för att alla präster ska dela den uppfattningen och ställa sig positiva till samkönade äktenskap. Alla som vill gifta sig i Svenska kyrkan ska känna att deras kärlek bejakas och respekteras av samtliga företrädare!

Solidariteten och medmänskligheten ska vara världsomspännande och gränslös, utan att efterfråga religiös tillhörighet eller ställa grupper mot varandra. Allas lika värde och rätt är grundläggande i bekämpandet av orättvisor och tillvaratagandet av mänskliga rättigheter.

Svenska kyrkan ska vara en progressiv kraft som deltar i samhällsutvecklingen, kyrkan ska naturligtvis engagera sig i sin omvärld och vara synlig i lokalsamhället. Socialdemokraterna tar tydlig ställning mot en kyrkosyn som präglas av konservatism, nationalism och elitism.

En röst på Socialdemokraterna garanterar en öppen, demokratisk och solidarisk folkkyrka i takt med sin tid. En kyrka där alla behandlas lika och ingen diskrimineras på grund av bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg. En kyrka där rasism och religionsförtryck bekämpas till en var tid och en kyrka som förvaltar skapelsen genom en nationell klimatstrategi. Evangeliet i ord och handling, i och utanför kyrkan.

Pernilla Edman (S)

Kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige

Artikeltaggar

ÄktenskapDebattKyrkofullmäktigeKyrkomötetKyrkovaletPernilla EdmanPrästSocialdemokraternaStiftsfullmäktigeSvenska kyrkanVigslar