Replik: Svensk Vindenergi seglar under falsk flagg

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Svenska Kraftnät laborerar nu med partiella avstängningar och andra begränsningar för att undvika nätkollaps vid för låg produktion, skriver Mats Persson.
Foto: Johan Nilsson/TT
Här gick Daniel Badmans påstående om fossilfri utbyggnad av vindkraft bokstavligen upp i rök. Vindkraft kräver fossileldad kraft som ”back up” och som reglerkraft, skriver Mats Persson.

Svar till Daniel Badman (NWT 30/8).

Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi, förordar ”snabb tillväxt av vindkraften för att klara industrins tillväxt och klimatomställningen”. Han avslutar artikeln med att klaga över ”den stundtals onyanserade samhällsdebatten där ny vindkraft målas ut som något negativt för kommunerna och Sverige som helhet”. Jag vill bemöta båda påståendena då de är grovt felaktiga.

Enbart vindkraft duger inte för att driva ett stabilt kraftnät. Vindkraften har fyra mycket påtagliga tillkortakommanden som Daniel Badman borde känna till.

Problem 1. Var ska vi ta elkraften från när det inte blåser?

Vindkraft levererar kraft bara cirka en tredjedel av tiden. Den levererar el när det blåser. Tyvärr är det också så att dalar och toppar i produktionen, alltså variationer i vinden, sammanfaller tidsmässigt över stora delar av Europa. Årslånga studier visar detta. Vi kan inte räkna med att importera i dalarna. Då har också våra grannar brist på el.

Problem 2. Var ska vi få nödvändig svängmassa från? Vindkraften saknar detta.

Nästa problem är, hur stabiliserar vi kraftnätet med vindkraft? Vindkraft klarar inte detta problem heller. För att hålla frekvensen och spänningen stabil samt att kompensera för reaktiv effekt krävs svängmassa. Alltså tunga roterande generatorer som korttidsreglerar med hjälp av energin lagrad i den roterande massan.

Problem 3. Var ska reglerkraften komma från?

En tredje uppgift som måste lösas är att kunna parera de långsammare laständringarna som ständigt pågår. I det svenska kraftnätet löser vattenkraften den uppgiften. Men i samma takt som kärnkraften läggs ner måste större andel av vattenkraften ta över den baslast som kärnkraften tidigare klarat och allt mindre reglerutrymme finns kvar. Svenska Kraftnät laborerar nu med partiella avstängningar och andra begränsningar för att undvika nätkollaps vid för låg produktion.

För att klara stabil svensk kraftproduktion redan nu, och definitivt med helt avvecklad kärnkraft, krävs

● Mer planerbar kraft för att parera laständringar och att parera produktionssvängningarna i vindkraften

● Mer svängmassa, alltså tunga generatorer för korttidsstabilisering

Den snabbaste och kanske enda möjligheten som står till buds på kort sikt är att göra som Tyskland gör – bygga ny elproduktion med gasturbindrivna generatorer. Den elkraften är utmärkt som reglerkraft och har svängmassa. Här gick Daniel Badmans påstående om fossilfri utbyggnad av vindkraft bokstavligen upp i rök. Vindkraft kräver fossileldad kraft som ”back up” och som reglerkraft. Det finns inte tillräckligt med vattenkraft att klara den uppgiften.

Problem 4. Vindkraft leder till minst dubbla elpriser och fossileldad elkraft

Ett kraftnät som det svenska måste arbeta med betydande marginaler för att skydda konsumenternas liv och hälsa. Tänk er kalla februaridagar utan el. Reservkraften måste därför dimensioneras så att värsta belastningsfallet klaras utan vindkraft. Vi får alltså två parallella produktionssystem som båda ska förräntas och ge avkastning. Resultatet av detta ser vi i Tyskland och Danmark med mer än dubbelt så dyr el.

Min fråga till Daniel Badman är därför: varför försöker du nu lura människor att vindkraft löser alla problem? Det är att använda osanningar för att trycka på kommunerna att oåterkalleligt förstöra naturen och människors livsmiljö. Kraftnätet går från ett fossilfritt stabilt nät till ett fossildrivet ostabilt nät.

Mats Persson

Pensionerad ingenjör utbildad på elkraft och elektronik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.