Lappin: Kinas ekonomiska kolonisering

Signerat
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det statligt ägda kinesiska företaget Huawei är ett exempel på Kinas cyberpolitiska ambitioner, skriver Edel Irén Lappin. Foto Darko Vojinovic/AP
Foto: Darko Vojinovic
Kina har förstått att företag har som främsta mål att gå med vinst; därför kan de använda det målet för att nå sina egna mål – utökad makt över både den digitala och den ekonomiska världen, skriver Edel Irén Lappin.

Den kinesiska kommunistregimen utmanar den internationella ordningen både i verklighet och i cyberrymden. De gamla geopolitiska reglerna gäller inte i det nya digitala samhället. Utöver den geopolitiska dimensionen finns det numera en ny cyberpolitisk dimension.

Det betyder att kampen om landvinningar och naturresurser trycks undan av maktkampen som pågår i den digitala arenan. I den nya arenan får privata aktörer en allt större roll, i stället för nationerna. Ett undantag från detta är dock Kina, som spelar på båda planhalvor samtidigt.

Det statligt ägda kinesiska företaget Huawei är ett exempel på Kinas cyberpolitiska ambitioner. Huawei har nyligen blivit stämda av det amerikanska mjukvaruföretaget Business Efficiency Solutions, BES. BES anser att Huawei tvingade dem att installera en bakdörr i ett nätverk i Pakistan. Om de inte hade gått med på kravet skulle Huawei ha dragit sig ur affären.

Det finns inga konkreta bevis än, men bakdörren skall enligt uppgifter ha lett till att Kina fick tillgång till information som hotar Pakistans nationella säkerhet. Enligt Huawei behövdes inte tillstånd för att göra detta. Men senare ändrade de sig dock till att de faktiskt hade fått tillstånd, men har trots det inte lyckats styrka påståendet för BES.

Nu kan man diskutera hur etiskt det är av BES att gå med på en sådan installation överhuvudtaget. Att ge efter för Huaweis hot, eftersom de inte ville gå med förlust räcker inte som rättfärdigande.

Samtidigt är det just här skon klämmer. Huawei utnyttjar en sårbarhet i den fria marknaden. Kina har förstått att företag har som främsta mål att gå med vinst; därför kan de använda det målet för att nå sina egna mål – utökad makt över både den digitala och den ekonomiska världen.

Det som gör Kina farligt är deras maktsträvan i kombination med det geopolitiska läget. Tech-företag får mer och mer makt. Facebook har precis gått ut med att de vill skapa en ny digital värld via Virtual Reality. Vem bestämmer över dessa nya "rum"? Det gör enbart företagen själva.

Trots att nationer försöker skapa restriktioner för de stora tech-företagen så sackar dessa efter. Lagstiftningsprocesser i demokratiska länder är tröga och går inte lika fort som den tekniska utvecklingen. Det pågår ett paradigmskifte där tech-företagen skapar nya världar virtuellt som nationer inte har kontroll över.

Kina har förstått detta eftersom de tar över länder genom sina företag i stället för genom gammal (o)hederlig kolonisation. De lurar sig genom bakdörren – bokstavligen – in i både nätverk och nationer. Detta kommer att lyckas väldigt väl om inte västvärlden tar hotet på allvar. Man behöver förstå företagens och Kinas allt ökande makt och vilka konsekvenser detta kan få i en förändrad värld.

Edel Irén Lappin

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.