Helt rätt att öppna upp

Ledare | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Kulturminister Amanda Lind (M) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson meddelar slopade restriktioner på en pressträff den 7 september.
Foto: Stefan Jerrevång/TT
Om bara några veckor skall vi på det stora hela kunna börja leva som vanligt igen. Det beskedet kom i går från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Med hög vaccinationstäckning finns det ingen anledning att hålla fast vid restriktionerna.

Beskedet att vi från och med den 29 september går in i steg fyra av fem när det gäller avvecklingen av pandemirestriktionerna är oerhört välkommen. Äntligen kan vi börja återgången mot någon form av normalitet. Det går inte att leva hur länge som helst med inskränkningar av vilka vi får träffa och hur, det tär på oss som människor.

Nästan alla restriktioner kommer att tas bort, som publiktak, öppettider, avståndskrav mellan sittplatser liksom rekommendationerna att om möjligt arbeta hemifrån. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson sade att restriktionerna inte längre kan motiveras ur ett folkhälsoperspektiv. Han tillade också att det "innebär att vaccinerade i princip kan leva som vanligt".

Just vår höga vaccinationsgrad gör detta möjligt. Egentligen bryter man de parametrar som man tidigare ställt upp för ytterligare lättnader. Det gäller framför allt smittspridningen och inlagda på intensivvårdsavdelningar. Men nu har 70 procent av dem över 16 år fått två vaccindoser och nästan 82 procent fått en dos. Då är smittspridningen ett dåligt mått eftersom så få ändå blir sjuka och få fullvaccinerade smittar i någon större utsträckning. Därtill ger vaccinet mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död.

Den alldeles övervägande delen av de som blir sjuka och läggs in på IVA är ovaccinerade. Enligt ett reportage i Sveriges Radios P1 morgon (30/8) så rör det sig om 82 procent, och av dessa är det en stor övervikt av utlandsfödda. Frustrationen var stor hos den medverkande läkaren och sjuksköterskan då ovaccinerade tar resurser från icke-covid-patienter. De efterlyste riktade insatser för att öka vaccinationen i utanförskapsområdena.

Gissningsvis skulle vi därför ha en högre vaccinationsgrad om man räknade bort dessa grupper. Även om ingen säger det öppet så skulle det vara svårt att motivera för alla andra att behålla restriktionerna bara för att vissa inte har blivit färdiga till att vaccinera sig, trots att möjligheterna finns.

Den infekterade frågan om vaccinpass borde därför kunna avföras från dagordningen nu när vi ändå öppnar upp. För vilket behov skulle de fylla? Givet hur känsligt det är med de utlandsfödda så skulle ju vaccinpass leda till att en oproportionerlig andel av människor med invandrarbakgrund blir utestängda från samhällslivet. Gissa om det skulle leda till kritik om "apartheid". Den låga tilliten hos dessa grupper skulle heller inte leda till ökad vaccination, särskilt inte på sikt.

Som Johan Carlson konstaterar så måste vi lära oss att leva med att den här sjukdomen finns här, och att vi med ökad vaccinering kan hantera den. Det finns helt enkelt inga alternativ om vi inte vill leva med kraftiga inskränkningar av tillvaron på obestämd tid. Och det är inget vidare sätt att leva. Med vaccinens hjälp kommer vi att uppnå den nödvändiga flockimmuniteten, som alltid är det naturliga slutmålet vid alla pandemier.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.