Insändare: Deltar i sorgen och vreden över John Walters död

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten önskar pappan Hans-Erik Sjöholm all nödvändig styrka i sorgen efter sonen John Walter som hittades död i Uvån nära HVB-hemmet Prästgården i Hagfors.
Foto: Joachim Lagercrantz
Läser reportaget om pappans sorg över sonen John Walters död på HVB-hemmet i Hagfors och vreden över socialtjänsten i Faluns handläggning och agerande.

Egna erfarenheter av ett barn med liknande funktionsvariationer ger vid handen att socialtjänsten som regel väljer att inte ta föräldrarnas oro på allvar förrän det värsta händer.

I vårt fall har kommunen enbart haft "tur" att incidenterna under korttidsvistelse inte slutat värre än de gjorde. Till exempel togs hen, med svår epilepsi, med på båttur utan flytväst, vilket dokumenterades med foto av assistenterna. Vid två andra tillfällen lämnades hen ensam med sin medicindosett och kunde äta upp hela innehållet.

Ingen avlastning fungerade på grund av brist på kompetent personal enligt områdeschef, utan det hänvisades istället till hemmet.

Efter flera anmälningar till tillsynsmyndigheten visade det sig att det inte fanns några riktlinjer för personalen att hålla sig till. De tillkom först efteråt och jag fick då höra av en "stursk" manlig socialtjänsteman att jag hade "väl stort kontrollbehov"!

Utan kompetens och egna erfarenheter tror socialtjänsten att föräldrarna medvetet överdriver dessa barns 110-procentiga behov av ständig tillsyn, omvårdnad och korrekta bemötande av kompetenta, erfarna personer.

Även andra "förståsigpåare utan egen erfarenhet och kompetens" som distriktssköterskor, präster, släktingar och tidigare vänner talar frikostigt om för oss "hur vi har det i jämförelse med andra" utan att vilja hjälpa just oss en enda minut till dags dato.

Nu flera år senare och efter pensionering och utbyte av de "sturskaste socialtjänstemännen" i ledningen kan skönjas en viss insikt i att behöva ta till sig även anhörigas information om individens enskilda behov och rättigheter enligt LSS-lagstiftningen.

Önskar John Walters pappa och mamma all nödvändig styrka.

Mamma

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.