Bromma är bra för hela Sverige

Ledare
PUBLICERAD:
Bromma flygplats behövs.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Flygplatsen i Bromma är en viktig tillgång för hela Sverige. Det är nära på otroligt att regeringen vill stänga den.

I tisdags överlämnade den särskilde utredaren Magnus Persson sin utredning om Bromma flygplats till regeringen. Inte helt oväntat menar Persson att det är möjligt att lägga ned flygplatsen till år 2025. Ansvarig minister Tomas Eneroth (S), som tog emot utredningen, är inne på samma spår. Eneroth upprepade argumenten från Swedavias utredning i våras; där det stod att Bromma flygplats inte längre är affärsmässigt motiverad (SVT 31/8).

Redan här är något fel. Argumentet om att en flygplats skall gå med vinst är märkligt. Sverige har ett nationellt nätverk av mindre flygplatser. De flesta av dessa drivs av kommunförbund och regioner i samverkan. Skälen att ha flygplatserna handlar inte om att gå med vinst utan om att binda samman den egna bygden med nationen i stort och särskilt då huvudstaden. Flygplatser är helt enkelt infrastruktur. Nog borde svenska staten också ha ett intresse av att landsorten har goda kommunikationer med huvudstaden?

Affärsargumentet bygger också på kalkyler som utgår från dagens flygteknik. Men många i branschen menar att elflyget står för dörren. Då passar mindre och stadsnära flygplatser som Bromma ypperligt. Det längre perspektivet har hittills saknats i regeringens resonemang om Bromma som i stället utgått från pandemin och nedgången för flyget.

Ett annat konstigt argument som förs fram av nedläggningsivrarna är att Bromma kan ersättas av Arlanda. Men Arlanda ligger långt bort från Stockholm. Jämför med Nordens största flygplats, Kastrup, som ligger närmare Köpenhamns centrum än vad Bromma ligger nära Stockholms centrum. Förutom den extra sträckan med bil eller tåg är det dessutom oklart om Arlanda kan ta över Brommas kapacitet eftersom inrikesflyget är koncentrerat i tid till morgnar och eftermiddagar.

Det finns många goda argument att behålla Bromma. Möjligheten att enkelt ta sig till och från Stockholm är en tillgång och förutsättning för i stort sett alla samhällssektorer. Flygplatsen är inte minst viktigt för det som statsminister Stefan Löfven kallar det producerande Sverige. Industrier kan ligga kvar i gamla orter men samtidigt ha nära till koncernkontoren i Stockholm. För anställda innebär det ofta att det är möjligt att växa inom sitt yrke men samtidigt bo kvar i hembygden. Förbindelser med huvudstaden är också avgörande för kommuner som vill locka eller behålla personer med nyckelbefattningar inom politik, kultur, näringsliv eller akademi.

Sist men inte minst handlar Bromma om säkerhet. En flygplats nära de centrala institutionerna och rikets ledning är en tillgång vid kriser. Resurser och människor kan föras både till och från huvudstaden som inte blir beroende av en enda flygplats.

Att lägga ned Bromma är i sammanfattning en riktigt dålig idé. De flesta inser att det är Miljöpartiet som drar i trådarna. Socialdemokraterna borde veta bättre och en skrota nedläggningsplanerna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.