Nej till undantagslagar

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Socialminister Lena Hallengren skall låta Lars Hedengran utreda undantagslagar.
Foto: Duygu Getiren/TT
Ett beklagligt faktum under pandemin är att respekten för våra fri- och rättigheter visat sig sitta alldeles för löst i den så kallade fria världen. Av olika anledningar har vi i Sverige inte varit utsatta för lika stora ingrepp och inskränkningar som i de flesta andra länder, men det är något som regeringen nu vill råda bot på. Först så skall den tillfälliga pandemilagen förlängas, och sedan skall en ny permanent sådan införas.

Så det är kanske bara en tidsfråga innan vi får genomlida den typen av hårda nedstängningar som många andra fått utså. Det kan ju dyka upp någon omegavariant som vi måste hålla stången genom att inte få gå ut. Detta görs nu när även svenskarna, som levt friare än de flesta, börjar tröttna på restriktioner och vill börja leva mer som vanligt igen, och när vaccinationen tagit udden av viruset.

För man vet ju aldrig. Det kan komma nya varianter, eller rent av nya virus. Eller kanske något annat som vi måste skydda oss emot. Och då är det bra att ha särskilda undantagslagar att tillgå så att man slipper det där jobbiga med att förankra sina beslut.

På en pressträff i tisdags sade socialminister Lena Hallengren (S) att regeringen utsett hennes egen rättschef Lars Hedengran att utreda hur smittskyddslagstiftningen skall förändras. Symptomatiskt nog talades det om att den skall "moderniseras" – ett rent orwellskt språkbruk. Han skall bland annat titta på hur folksamlingar skall kunna begränsas, och vilka sanktioner som skall kunna drabba enskilda som inte följer anvisningar.

Hedengran skall också titta på vilka extraordinära åtgärder som skall kunna vidtas, som till exempel utegångsförbud, regionala reseförbud och provtagning vid inresa. Dessa delar skall redovisas redan den 15 maj nästa år. Det är så genomgripande åtgärder att en grundlagsändring skulle behövas och misstanken närs att man skall försöka ta en första läsning innan valet nästa år för att sedan ta den andra efter valet. Men så snabbt och lättvindigt får vi inte handskas med begränsningar av våra fri- och rättigheter.

Att vi inte har några bestämmelser om undantagstillstånd i Sverige är ingen tillfällighet. Det har stötts och blötts genom åren om då har man kommit fram till att de skulle göra mer skada än nytta, särskilt då med hänsyn till våra grundläggande rättigheter. Erfarenheter från länder med undantagslagar är att de tillämpar dem på tok för ofta och på tok för länge än vad som får sägas vara motiverat.

Men odlar man bara tillräckligt med rädsla hos befolkningen kan man hålla dem i gång, och samtidigt så visar man ju på att man "gör något". Om detta sedan inte har någon större effekt spelar då mindre roll. Det är logiken bakom många av de hårda nedstängningar vi sett och ser över världen. I sin futila jakt på noll-covid har till exempel Australien blivit rena lockdown-dystopin. Öppna inte denna Pandoras ask i Sverige!

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.