Hoppa till huvudinnehållet

Fem lärdomar för klimatet från 11 september

Publicerad:
Ska tillräckligt många tillräckligt länge göra tillräckligt mycket för klimatet, måste det vara lätt, lönsamt och lustfyllt, skriver Mattias Goldmann.
Ska tillräckligt många tillräckligt länge göra tillräckligt mycket för klimatet, måste det vara lätt, lönsamt och lustfyllt, skriver Mattias Goldmann. Foto: Matt Dunham/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Lärdomen är att en gång för alla överge planerna på en grön diktator som ska styra upp det globala klimatarbetet, och istället stärka de institutioner för samverkan som redan finns, skriver Mattias Goldmann.

Tjugo år har gått sen terrorattackerna den 11 september. Vi drar fem viktiga lärdomar för kampen mot klimatförändringarna.

1. En självutnämnd världspolis godtas inte. Efter terrordåden 11 september 2001 utsåg USA sig själva till världspolis, struntade i att samordna arbetet och president Bush sade ”ni är antingen med oss eller mot oss”. Det ledde till motstånd istället för kraftsamling. Lärdomen är att en gång för alla överge planerna på en grön diktator som ska styra upp det globala klimatarbetet, och istället stärka de institutioner för samverkan som redan finns, med tyngdpunkt på FN och COP26-klimatmötet i Glasgow.

2. Särintressena får inte ta över. Det militärindustriella komplexet utnyttjade dådet till att kraftigt öka satsningarna på vapen och krigföring – trots att forskningen visar att det är effektivare att satsa på undervisning, tillgång till mat och inkluderande i samhället. I den snabba omställning som nu måste ske för att förhindra klimatkatastrofen, föreslås många lösningar som gagnar en viss affärsidé men inte den samhällsutveckling vi vill se, och vi behöver säkra att den gemensamt bestämda agendan, Parisavtalet, styr.

Så skriver du en debattartikel

3. Överilat blir ineffektivt och dumt. Efter 11 september-attentatet gick USA snabbt till krig mot Irak som påstods vara nära att skaffa kärnvapen, vilket senare visade sig falskt. Också i klimatfrågan finns en alarmism som riskerar leda till snabba lösningar som vi får ångra sedan, såsom geoengineering-trixande med jordens atmosfär eller järnspån i havet, men också okänslig plantering av skog för bioenergi eller kraftfulla inskränkningar i människors frihet. Här tar vi de globala hållbara utvecklingsmålen till hjälp: Vi ska nå synergier, inte målkonflikter.

4. Kampen kan inte bygga på självuppoffring. Många som befann sig i närheten av World Trade Center gjorde heroiska, självuppoffrande insatser. Det ser vi också i andra katastrofer – i den akuta fasen är vi inställda på att hjälpa andra. Men pandemin visar att även ganska små uppoffringar efter en tid blir svåra att upprätthålla; den långa kampen för att nå nollutsläpp kan inte bygga på självuppoffring. Ska tillräckligt många tillräckligt länge göra tillräckligt mycket för klimatet, måste det vara lätt, lönsamt och lustfyllt.

5: Dessa ögonblick definierar oss. Efter attacken fortsatte USA:s president George W Bush att läsa saga för barn. Det präglar hans eftermäle, på samma sätt som vi kommer att bedömas efter vad vi gjort för att förhindra att klimatkrisen blir katastrofal. Vi är alla medmänniskor, konsumenter, väljare (nu eller framgent), har kollegor eller klasskompisar – kort sagt en mängd tillfällen där vi kan göra skillnad. Gör det!

Hela världen slöt upp efter terrorattacken den 11 september 2001, men enigheten raserades snabbt. Kampen för att det fortsatt ska gå att bo på Jorden är än viktigare. Låt oss lära av misstagen och behålla enighet och kampvilja!

Mattias Goldmann

Klimatkonsult, författare till boken Klimatsynda

Artikeltaggar

DebattElfte septemberFNGeorge W BushGlasgowIrakKlimatMattias GoldmannTerrorismUSA