Alla barn har rätt till en bra syn

Publicerad:
Många elever tvingas därför att dras med långvariga besvär till följd av okorrigerade synfel innan de får hjälp, vilket påverkar såväl inlärningsförmåga som studieresultat negativt, skriver Awet Tesfamariam och Ida Malmblad. Foto: Synsam Group

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det borde vara en självklarhet att vi optiker får hjälpa barn yngre än 8 år med deras synfel. Den utrustning vi använder är dessutom minst lika bra som sjukvårdens, skriver Awet Tesfamariam och Ida Malmblad.

Sommarlovet är nu slut och våra cirka 28 000 barn har åter börjat grundskolan i Värmland. Men problem med ögonhälsan kommer tyvärr att hindra många av dem från att inhämta kunskap på lika villkor. En aktuell undersökning från Linnéuniversitetet i Kalmar visar att hela 6 av 10 elever i grundskolan har ett synfel, ofta utan att lärare eller föräldrar känner till det. Larmklockan borde ringa på högsta volym.

Problem med ögonhälsan växer dessutom snabbt i världen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, beräknas hälften av jordens befolkning vara närsynta om trettio år. Även andelen allvarligt närsynta, som ju är den främsta orsaken till permanent synnedsättning, antas fördubblas under samma period.

Så skriver du en debattartikel

Vi som jobbar som optiker möter barn med försämrad ögonhälsa varje dag. De klagar över huvudvärk, koncentrationssvårigheter, svårt att se lärarens anteckningar på tavlan eller bollen som kommer farandes på idrotten. Men ett gammalt och omodernt regelverk hindrar oss från att hjälpa dem. Istället tvingas vi hänvisa alla barn under 8 år till ögonsjukvården, som redan är hårt belastad. Kötiden för barn till ett förstagångsbesök är i snitt 133 dagar i Värmland, men så många som 6 av 10 blir inte ens kallade inom vårdgarantins 90 dagar just nu.

Vi har därför tre uppmaningar som radikalt skulle förbättra våra barns ögonhälsa:

Till dig som riksdagsledamot: Se till att Socialstyrelsen sänker åldern för min och andra optikers rätt att undersöka och skriva ut synhjälpmedel till barn. Det borde vara en självklarhet att vi optiker får hjälpa barn yngre än 8 år med deras synfel. Den utrustning vi använder är dessutom minst lika bra som sjukvårdens. I Norge är åldersgränsen till exempel satt till 5 år. Det vore ett rimligt första steg att ta och skulle vara en stor avlastning för ögonsjukvården.

Till dig som rektor: Se till att införa en ordentlig årlig synundersökning för alla grundskoleelever i din skola. I dag saknas detta krav i skolhälsans riktlinjer. Och när det väl utförs sker det bara på enklaste möjliga sätt. Många elever tvingas därför att dras med långvariga besvär till följd av okorrigerade synfel innan de får hjälp, vilket påverkar såväl inlärningsförmåga som studieresultat negativt.

Till dig som lärare: Se till att anpassa schemat för att stimulera till utomhusvistelse och utomhuslek. Utomhusvistelse är den bästa medicinen mot närsynthet. Låt digitala skärmar vara ett viktigt pedagogiskt verktyg under lektioner men inte en fritidssysselsättning mellan dem. Under lektionstid kan du införa 20/20/20-metoden, som innebär att barnen var tjugonde minut fokuserar blicken på en fast punkt tjugo meter bort i tjugo sekunder.

Det är hög tid att vi agerar gemensamt. Inget barn ska halka efter i skolan på grund av dålig syn.

Awet Tesfamariam

Chefsoptiker med MSc i klinisk optometri

Ida Malmblad

Legitimerad optiker, expert på barns ögonhälsa och ansvarig för barn och unga på Synsam Group

Artikeltaggar

BarnDebattElevhälsaGrundskolanLinnéuniversitetetNorgeOptikerSocialstyrelsenSynnedsättningWHO

Läs vidare