Trög regionstart

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Gör lärdomar.
Foto: Fredrik Karlsson

Region Värmlands krisledning var trögstartad i början av pandemin. Det visar en granskning som teknikkonsultföretaget Ramboll gjort på uppdrag av regionen. Målet har inte varit att leta syndabockar utan att helt enkelt peka på vad som gick bra och vad som gick sämre. Givet vad vi vet så här i efterhand gick det inte alltför dåligt.

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen agerade inte tillräckligt snabbt när de smittade bussarna från norra Italien började komma tillbaka, och relationerna med de lokala särskilda sjukvårdsledningarna fungerade inte ordentligt i början. Allteftersom lärde man sig och det blev bättre. Ramboll kommer också med rekommendationer om hur krisledningen skall fungera i framtiden, och det är bara att ta till sig. Det finns ingen anledning att låta det gå prestige i det här.

Vad man måste komma ihåg är att alla blev tagna på sängen, och att Region Värmland klarade sig jämförelsevis bättre än många andra med hur tidigt man var ute. Med tanke på hur smittan sedan spreds går det heller inte att skylla den på Italienbussarna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.