Kommuner måste rusta sig mot översvämningar

Debatt
PUBLICERAD:
I Värmlands län har exempelvis Arvika gjort bäst ifrån sig i klimatanpassningsarbetet och tar hem förstaplatsen. Fler kommuner behöver arbeta på det här sättet, skriver Staffan Moberg och Hanna Matschke Ekholm.
Foto: Peter Bäcker
Vi behöver också anpassa samhället till de klimatförändringar som redan är här och som kommer. I det arbetet har kommunerna en central roll, skriver Staffan Moberg och Hanna Matschke Ekholm.

Klimatförändringarna gör att Sverige behöver rusta sig för att hantera plötsliga översvämningar och skyfall. Ska vi minska samhällets sårbarhet har kommunerna en central roll. Politisk vilja och faktiska beslut om ett långsiktigt arbete för klimatanpassning krävs i alla kommuner.

I sommar har vi sett extrema regnoväder drabba såväl Sverige som andra länder. Redan inom några årtionden väntas vädret i Europa förändras betydligt, enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Utsläppen behöver minskas snabbt och radikalt, men vi behöver också anpassa samhället till de klimatförändringar som redan är här och som kommer. I det arbetet har kommunerna en central roll.

Vartannat år kartlägger och rankar IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring kommunernas arbete med klimatanpassning. Vår senaste kartläggning visar att nästan alla kommuner har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder.

Det är stor skillnad mellan olika kommuner. De kommuner som har placerat sig i topp har fattat politiska beslut om att arbeta med klimatanpassning, avsatt resurser och integrerat klimatanpassning i den ordinarie verksamheten. I Värmlands län har exempelvis Arvika gjort bäst ifrån sig i klimatanpassningsarbetet och tar hem förstaplatsen. Fler kommuner behöver arbeta på det här sättet. Vi ser fem behov:

1. Analysera hur kommunen påverkas. Alla kommuner behöver analysera hur de kommer att påverkas av extrema väderhändelser och klimatförändringar. Fler kommuner behöver också bli bättre på att analysera tidigare händelser och använda kunskapen framåt.

2. Arbeta systematiskt. Kommunernas klimatanpassningsarbete behöver vara långsiktigt. Alla kommuner måste utforma strategier för att se till att sårbarheter minskar och framtida bebyggelse är robust genom hela dess livslängd.

3. Politisk vilja är avgörande. Beslut om att arbeta med klimatanpassning måste fattas på politisk nivå. Kommuner som har kommit långt i sitt klimatanpassningsarbete framhåller politisk vilja och mandat som framgångsfaktorer.

4. Samverka mer. Samverkan behöver stärkas, såväl internt mellan olika förvaltningar och kommunala bolag som externt med exempelvis fastighetsägare och försäkringsbolag.

5. Öka stödet till kommunerna. Kommunerna behöver stöd från staten genom nationella riktlinjer och med ökade resurser till klimatanpassningsarbetet.

För att minimera skadorna och kostnaderna av extrema väderhändelser måste alla kommuner avsätta tid och resurser för klimatanpassning.

Staffan Moberg

Svensk Försäkring

Hanna Matschke Ekholm

IVL Svenska Miljöinstitutet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.