Tobé: Satsa på framtidens kärnkraft

Signerat
PUBLICERAD:
Moderaterna driver på för att kärnkraften ska klassas som hållbar. Detta för att viktiga investeringar inte ska gå förlorade, skriver Tomas Tobé.
Foto: Adam Ihse/TT

Direkt från Europaparlamentet

I Europaparlamentet har jag därför tagit initiativ till att utbyggnad av – och forskning om – den här typen av kärnkraftverk ska kunna tilldelas EU-finansiering likt andra energiprojekt i EU, skriver Tomas Tobé.

Energifrågorna är högaktuella i Sverige. De hänger ihop med möjligheten till nödvändig elektrifiering, vilket är en av förutsättningarna för att sänka utsläppen och nå klimatmålen. Men trots att Sverige är ett välfärdsland hänger elbrist över oss och i delar av landet slår elpriserna rekordnivåer. Ett mycket allvarligt hot är dessutom vad en snabbavveckling av kärnkraften skulle innebära, där regeringen försenat beslut om slutförvaret av kärnavfall.

Det här är främst nationella angelägenheter, som måste hanteras politiskt, men kärnkraften är också aktuell i den europeiska debatten.

I våras presenterades en intressant rapport från EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC. I rapporten slås det fast att kärnkraft är en säker, koldioxidsnål energikälla som kan jämföras med vind- eller vattenkraft vad gäller påverkan på exempelvis miljön. Rapportens resultat bekräftades av ytterligare en expertgrupp strax innan sommaren.

Allt fler, inte minst de länder som vill ersätta kolkraften, inser att kärnkraften kommer att vara helt avgörande för den gröna omställningen, för energiförsörjningen och för industrins konkurrenskraft. Dogmatiskt kärnkraftsmotstånd bidrar inte till att rädda klimatet, tvärtom. Det leder till mer smutsig kolkraft och ökad import av rysk gas.

Det är också viktigt att komma ihåg att framtidens kärnkraft – som redan är här – skiljer sig mycket från de kärnkraftverk debatten kretsar kring i dag. I dag finns något som kallas för små modulära reaktorer, SMR. Reaktorerna är mindre i storlek och lägre i kostnad, men mer effektiva och orsakar mindre avfall. De är dessutom mindre tidskrävande att sätta i drift.

I Europaparlamentet har jag därför tagit initiativ till att utbyggnad av – och forskning om – den här typen av kärnkraftverk ska kunna tilldelas EU-finansiering likt andra energiprojekt i EU. Vi moderater arbetar också för att hela EU:s kärnkraftsbudget ska öka samt att Europas elnät ska sammanlänkas i högre utsträckning, för att öka handeln med klimatsmart el och samtidigt säkra god elförsörjning i hela unionen.

Om Europa ska nå sina nyligen högt uppsatta klimatmål, 55 procent utsläppsminskning av koldioxid till år 2030, behöver tillgången till ren el säkras. Kärnkraften är därför tillsammans med det förnybara direkt avgörande för att kunna kombinera klimatomställningen med stärkt tillväxt i hela Europa.

I höst väntar flera politiska strider om kärnkraften. Inte minst vad gäller EU:s taxonomi, ett regelverk för att klassa investeringar som hållbara eller inte hållbara. Moderaterna driver på för att kärnkraften ska klassas som hållbar. Detta för att viktiga investeringar inte ska gå förlorade. Rättvisa förutsättningar för kärnkraften är ett måste i ett läge när vi behöver mer ren el.

Moderater kommer fortsätta stå upp för den klimatsmarta kärnkraften. Även om vi möter hårt motstånd i Europaparlamentet finns det också många likasinnade som ser kärnkraftens potential för klimatet. Det ska vi ta fasta på.

Tomas Tobé

Europaparlamentariker (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.