Insändare: De äldre kan aldrig reduceras till kunder

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Den politiska oppositionen kommenterar kritik som framförts gällande äldrevården i Karlstad.
Foto: TT
Först och främst så vill vi beklaga er negativa upplevelse av Karlstads kommuns äldreomsorg. Vi socialdemokrater styr inte kommunen, utan befinner oss i opposition.

För oss kan aldrig de äldre reduceras till kunder, utan de är medborgare med rättigheter att få vård och omsorg utifrån behov. Vi arbetar hårt för att få till en bättre vårdkedja mellan kommun och region, men när de styrande sällan vill erkänna att det finns problem, så är det svårt att genomföra förbättringar.

Den S-ledda regeringen har bidragit med hela 37 miljoner kronor extra för Karlstads äldreomsorg i ökade så kallade statsbidrag. Pengarna ska användas för att höja kvaliteten i äldreomsorgen och förbättra personalens arbetssituation. Regeringen bidrar också med cirka 5 miljoner kronor för att minska ensamheten och förbättra demensvården. Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tecknat en överenskommelse om utveckling av hälso- och sjukvården i enlighet med statliga utredningen ”God och nära vård”. Det handlar om att utveckla samverkan mellan regioner och kommuner med primärvården som ett viktigt nav. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Det handlar om att utveckla digitaliseringen inom vården. Det här utvecklingsarbetet pågår nu i Värmland.

Men det blir ju bara tomma ord om det inte fungerar i verkligheten och i vardagen. Kvaliteten uppstår ju i mötet mellan personalen och den äldre. Det krävs bland annat en ökad personalkontinuitet och en sammanhållen journalföring. Vi socialdemokrater har också föreslagit en ökad grad av tillitsstyrning inom Karlstads kommuns hemtjänst i stället för dagens ”minutstyrning”. Tyvärr utan gehör från det politiska styret (M-MP-C-L-KD). Vi är också tydliga med att vi säger nej till ytterligare privatiseringar inom äldreomsorgen.

Vi är övertygade om att vi ständigt måste ställa oss själva frågan: Hur vill jag ha det när jag blir gammal? Vad tror jag kommer vara viktigt för mig?

Ni får gärna kontakta oss och delge er berättelse. En väl fungerande samverkan mellan region och kommun är en viktig del av välfärden.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Monica Gundahl (S), 1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.