Insändare: Ni esteter rör vid allas våra hjärtan

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenterna ger eleverna på estetprogrammet vid Sundsta-Älvkullegymnasiet rätt – det har skett en miss i SÄG-projektet.
Foto: Fredrik Karlsson
Svar till eleverna estetiska programmet, NWT 24 augusti

Det är ni esteter som i konsten, musiken, dansen och teatern redan i dag och i morgon kommer att röra vid allas våra hjärtan. Ni unga esteter som med er kreativa förmåga, er lust att skapa och uttrycka er i olika konstnärliga uttryck ska vara lika stolta över er själva som vi vuxna omkring er är!

Det har gjorts en miss när undervisningslokalerna i den äldre delen av skolan inte fanns med i den stora planen för SÄG-projektet. I slutet av förra veckan besökte vi skolan och kunde med egna ögon se att det finns renoveringsbehov på det sätt som ni själva pekar på i er insändare. En arbetsgrupp bestående av elever, lärare och rektor har arbetat fram förslag för att göra lokalerna mer anpassade för dagens undervisning samt identifierat behov av bättre belysning och nya skåp.

Dessa lokalförbättringar bör kunna genomföras i en nära framtid och steg ett blir att göra en budget och tidplan. Medel för detta tas lämpligen från det överskott som finns för hela projektet.

Betydelsen av kultur i olika former kan inte överskattas. Kulturen har ett värde i sig och behöver aldrig motiveras utifrån effektivitet, rationalitet eller ekonomi. Det öppna, demokratiska samhället förutsätter den fria kulturens uttryck som både kan provocera och beröra samt kan väcka såväl glädje som äckel. I ett öppet, fritt samhälle är den fria kulturen och konsten själva fundamentet.

Ni elever på det estetiska programmet rör vid allas våra hjärtan med era konstnärliga och kreativa uttryck. Det gjorde även er insändare som fått många politiker och tjänstepersoner att agera. Så fortsätt höja era röster om det ni ser, känner och upplever.

Ni alla elever på skolan ska känna er värdefulla och oavsett vilket program eller inriktning ni läser är det ni som är framtiden och ni skapar den tillsammans.

Sofia Magnusson (S), 1:e vice ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Anders Tallgren (S),1:e vice ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.