Insändare: Nej till handel på Månsberget

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenterna vill inte se en utbyggnad på Månsberget i Karlstad. ”I frågan om handel på Månsberget har Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna gjort gemensam sak med Sverigedemokraterna. Ansvaret för att man fäller både värdefulla träd och centrumhandeln faller tungt på dem!” skriver de.
Foto: Håkan Strandman

Vi Socialdemokrater har full förståelse för din besvikelse och upprördhet. Inte heller vi vill se ett köpcenter i detta anrika och artrika skogsområde. Våra ledamöter i stadsbyggnadsnämnden röstade emot förslaget och det kommer vi att göra också i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vi anser att handel på Månsberget slår mot viktiga miljövärden. Det finns flera nyckelbiotoper och rödlistade arter i området och det kommer att leda till väsentligt mer biltrafik. Karlstad måste lokalt ta sin del av ansvaret för den globala klimatkrisen.

En utbyggnad på Månsberget kommer också att slå hårt mot centrumhandeln, våra stadsdelscentrum, handeln i kommunens mindre tätorter och Karlstads grannkommuner. Vi ser i svallvågorna av pandemin och ökad e-handel att vi måste värna befintliga handelsområden. För centrala Karlstad har vi till exempel föreslagit parkeringsskiva i röd zon, bättre villkor för torghandeln, ett Värmland Walk of Fame, skulpturutställning i Museiparken, fler mötesplatser för ungdomar, ett ’spelens hus’ och att ungdomens hus, UNO, blir kvar i centrum. Vi vill också, inom ramen för översynen av Bibliotekshuset, utreda hur det kan inriktas mot ett Kultur- och demokratihus. Vi har också föreslagit en reglering av elsparkcyklarna. Vi vill se ett levande centrum med något för alla målgrupper.

I frågan om handel på Månsberget har Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna gjort gemensam sak med Sverigedemokraterna. Ansvaret för att man fäller både värdefulla träd och centrumhandeln faller tungt på dem!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.