Hoppa till huvudinnehållet

Befria den ockuperade kyrkan

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Svenska kyrkan behöver därför organisatoriskt avpolitiseras och avideologiseras. Hon behöver befrias och återföras till sin egentliga bekännelsegrund, skriver Kjell O Lejon.
Svenska kyrkan behöver därför organisatoriskt avpolitiseras och avideologiseras. Hon behöver befrias och återföras till sin egentliga bekännelsegrund, skriver Kjell O Lejon. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svenska kyrkan har i viktiga delar formats av en agenda som är tydligt ideologiskt driven, trots sin kyrkoordning och klassiska bekännelseskrifter, skriver Kjell O Lejon.

Under senare år har både akademiska och mer ideologiskt inriktade framställningar på olika sätt och ur olika perspektiv visat upp bilder av den Svenska kyrkan som ideologiskt ockuperad. Så visar t ex docent Johan Sundeen i boken 68-kyrkan på ett påtagligt vänsterinflytande i Svenska kyrkan, så också teol lic Gunnar Hyltén-Cavallius i Rännil blev till flod. Docent Klas Hansson har också tydligt visat att partipolitik på ett tydligt sätt präglat Kyrkomötets beslut i sin Kyrkomöte och partipolitik.

Doktoranden Per Ewert visar i sitt avhandlingsarbete på ett långvarigt och medvetet politiskt inflytande från socialdemokratins sida på Svenska kyrkans utveckling. Svenska kyrkan har i viktiga delar formats av en agenda som är tydligt ideologiskt driven, trots sin kyrkoordning och klassiska bekännelseskrifter. Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte har präglats av beslut som inte har förankring eller stöd i den allmänneliga kyrkans grundläggande teologiska syn eller i de egna bekännelseskrifterna.

I vissa fall har kyrkan helt släppt ankar och hamnat i ett teologiskt gungfly, präglad av postmodern vänsterinfluerad liberalteologi, som resulterat i identitets- och medlemskris, inre sekularisering och en vilsenhet inför framtiden. Det befriande evangeliet och klassisk trosundervisningen har flyttats ut i marginalen.

Så skriver du en debattartikel

”Sanning” har blivit ”sanningar” eller möjliga "narrativ". Attityder (”rätt sådana”) är viktigare än fakta. Krismedvetenhet saknas. Klassiskt missionsarbete har avstannat och ersatts av andra insatser. Den evangeliska glöd som kännetecknar den i vardande världsvida kristenhetens enorma tillväxt saknas i Svenska kyrkans ledning.

Märkligt nog avslöjar socialdemokraten Jesper Bengtsson i Reformismens väg (2020) partiets metoder att föra Svenska kyrkan bort från Kyrkans egentliga bas och skriver att det är ”en avgrund” mellan Kyrkans klassiska ställningstaganden och den som socialdemokratin fört henne till.

Svenska kyrkan behöver därför organisatoriskt avpolitiseras och avideologiseras. Hon behöver befrias och återföras till sin egentliga bekännelsegrund. Ett alternativ är därför att rösta på politiskt fria alternativ i höstens val, såsom på Frimodig kyrka.

Kjell O Lejon

Professor och kyrkomötesledamot, Frimodig kyrka

Artikeltaggar

DebattFrimodig kyrkaJesper BengtssonKristendomKyrkomötetStiftsfullmäktige