Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Fruktansvärt vårdkaos för våra äldre

Publicerad:
Det är bedrövligt att vården och omsorgen av våra äldre i Karlstad kan vara så fruktansvärd, tycker insändarskribenterna.
Det är bedrövligt att vården och omsorgen av våra äldre i Karlstad kan vara så fruktansvärd, tycker insändarskribenterna. Foto: TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vårdkaoset för våra äldre i Karlstad får hård kritik av oss anhöriga inklusive släkt och vänner som upplevt samma sak vad gäller deras anhöriga. Det är bedrövligt att vården och omsorgen av våra äldre i Karlstad kan vara så fruktansvärd! Vi har varit kritiska till hur vårdkedjan fungerat för våra äldre sedan länge och att det inte har gjorts någon konsekvensanalys.

Det heter sjukvård, men när det gäller våra äldre så vill vi kalla det sjukvårdsinkompetens. Politiskt verkar det inte diskuteras hur det fungerar. Vi vill väldigt gärna höra vad politiker och styrande svarar på detta.

Vi är positiva till vård som fungerar, till exempel om du har brutit benet så kommer du till ortopeden och får gips, eventuellt även operation snabbt – om du har rätt ålder vill säga, alltså inte 80-plus…

När det kommer in en person med flera etablerade problem i kroppen så är tyvärr inte vården förberedd för det och klarar inte att vårda en person med många symptom. Arbetet med vårdsäkerhetsfrågorna i Karlstad fungerar överlag mindre bra, något som huvudsakligen beror på att ansvaret är fördelat mellan Centralsjukhuset (Region Värmland), Karlstads kommun, vårdcentralerna (inräknar även här privata aktörer), biståndsenheten och hemtjänsten (även privata aktörer upphandlade av Karlstads kommun). Var frågorna ligger och vem som tar ansvaret är oklart.

Det råder en stor säkerhetsrisk när till exempel sjukhuset väljer att inte vårda på grund av att personen som söker vård är för gammal (vilket vi uttryckligen fått höra flera gånger i sommar) och skickar hem en person utan att säkerställa att det fungerar. Kontakt med biståndsenheten sker utan avstämning med anhöriga fast den enskilde har begärt det och bistånd tar egna beslut utan att stämma av.

Vi vill se en övergripande instans som tar ansvar för helheten så att ingen misshandel av våra äldre sker i det vårdkaos som råder. Samordningen mellan de uppräknade instanserna ovan är dålig vilket skapar långa beslutsvägar. Kompetensen tappas och våra äldres behov hamnar i ett läge som vi skulle vilja kalla incidenter som inte borde ske – men som sker. Det är dåligt skyltat mellan instanserna. Det bör skyltas upp för att få ordning på detta vårdkaos.

Den som konstruerat detta system har mer tittat på hur vi ska klara detta ekonomiskt och då för varje instans för sig. Det som står i Socialtjänstlagen angående våra äldres välbefinnande följs inte. Därmed sker många onödiga olyckor som kunde undvikas om någon vågade ta ansvaret.

För att förbättra vårdsäkerheten i Karlstad föreslår vi följande:

– Att vårdsäkerhetsfrågorna prioriteras och tydliggörs i en ny organisation som har hand om hela vårdkedjan.

– Att det snarast skapas fler vårdboenden/ålderdomshem som kan ta hand om våra äldre så de inte blir sittande ensamma i en lägenhet med sina somatiska problem och få svår depression. Även att det ska finnas vårdboenden för alla i nära anslutning till hur den enskilde bott tidigare, det ska vara lätt för nära anhörig att besöka. I Karlstads kommun ligger boende för äldre med somatiska problem cirka 3-4 mil ifrån Karlstad centrum. Att enskilda med somatiska besvär skall hänvisas till hemtjänst fungerar inte. Den enskilde har rätt till vård och omsorg när den enskilde behöver det.

– Att det sker en omedelbar översyn och uppdatering av styrdokumenten vad gäller våra äldre, och framförallt att det säkerställs att de följs i varje enskilt fall enligt vad som står i Socialtjänstlagen.

Elisabet Larsson

Birgitta Hjelm-Larsson

Anita Larsson

Rosella Larsson

Artikeltaggar

ÄldrevårdInsändareKarlstad