Hoppa till huvudinnehållet

Från folkrörelse till nomineringsgrupp och parti

Publicerad:
Det är viktigt i kyrkovalet att se att det är värderingar som ligger till grund för nomineringsgrupperna. För mig som centerpartist är värderingarna det viktiga, skriver Sven Kragh.
Det är viktigt i kyrkovalet att se att det är värderingar som ligger till grund för nomineringsgrupperna. För mig som centerpartist är värderingarna det viktiga, skriver Sven Kragh. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Hela vår lagstiftning bygger på den mosaiska lagen och vår värdegrund bygger på den kristna etiken med allas lika värde, att hjälpa den utsatte, stötta den svage, ja till och med älska sin nästa som sig själv, skriver Sven Kragh.

I september är det kyrkoval. När man som kyrkotillhörig söker sig till församlingshem och andra vallokaler, möter man listor från ett antal nomineringsgrupper. Namnen på dessa grupper kan vi känna igen som partier från politikens allmänna val andra är specifika för kyrkovalet.

Några nomineringsgrupper har sina rötter i rörelser som uppstod långt före nomineringsgrupper och partibeteckningar i vår tid. Centern har sitt ursprung i en folkrörelse på landsbygden. Man samlades och talade om gemensamma frågor och förmedlade en gemensam värdegrund, som många delade.

Tiden gick men värdegrunden bestod. Några i rörelsen fann vägen in i församlingen som förtroendevalda. Andra såg att samhället förändrades och det blev deras arbetsfält som folkvalda i kommun och riksdag. Men de hade något gemensamt – den gemensamma värdegrunden.

Så skriver du en debattartikel

År 1982 beslöt riksdagen om en stor kyrkomötesreform. Innan hade präster valt sina ledamöter och lekmän sina och man kallade det att kyrkomötet var kategorikluvet. I det nya kyrkomötet valdes alla på samma grund oberoende om man var präst eller lekman. Det nya kyrkomötet sammanträdde första gången 1983. Direktval eller indirekt val var den stora frågan under de första decennierna.

Centern kämpade för ett kyrkomöte där de kyrkotillhöriga, valda i församlingarna skulle välja indirekt till kyrkans övriga nivåer. En annan folkrörelse – arbetarrörelsen valde en annan väg nämligen direktval till Svenska kyrkans olika nivåer. Två nomineringsgrupper med rötter i folkrörelser kom fram till olika uppfattningar beroende på olika värderingar.

Nya grupperingar bildas under tiden beroende på värderingar. Dit hör Frimodig kyrka och Partipolitiskt oberoende i Svenska kyrkan (Posk) med flera. I Frimodig kyrka samlades till en början kvinnoprästmotståndet med grund i en bibeltrogen syn, i Posk de som inte tycker att riksdagens partier har i Svenska kyrkan att göra.

Det är viktigt i kyrkovalet att se att det är värderingar som ligger till grund för nomineringsgrupperna. För mig som centerpartist är värderingarna det viktiga. Hela vår lagstiftning bygger på den mosaiska lagen och vår värdegrund bygger på den kristna etiken med allas lika värde, att hjälpa den utsatte, stötta den svage, ja till och med älska sin nästa som sig själv. Detta behöver genomsyra både kyrka och samhälle med närvaro i hela landet i både kyrka och samhälle

Den värdegrunden bygger vi på. Rösta därför i kyrkovalet. Rösta på Centerpartiet.

Sven Kragh

Kandidat i församlings- och stiftsfullmäktigevalet

Artikeltaggar

CenterpartietDebattfolkrörelseFrimodig kyrkaKyrkofullmäktigeKyrkomötetKyrkovaletPOSKStiftsfullmäktigeSven KraghSvenska kyrkan