Det ska vara lätt att vara företagare i Karlstad

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Det övergripande målet är att Karlstad ska ha ett gott företagsklimat, något som är ett ständigt arbete. Att luta sig tillbaka och tro att kommunens positiva utveckling är given, är ett garanterat recept för att halka efter, skriver Niklas Wikström, Frida Pettersson, Monika Bubholz, Erik Nilsson, Alexander Torin och Per-Samuel Nisser.
Foto: Blågröna styret i Karlstads kommun
Vi i det blågröna styret har länge drivit frågan om att kommunen ska kunna upphandla från lokala företag. Vi tror nämligen att den offentliga sektorn har en viktig roll för det lokala näringslivet, skriver Per-Samuel Nisser med flera.

Karlstads företagare och entreprenörer förtjänar bästa möjliga förutsättningar och en kommun som är lyhörd inför deras förslag på förbättringar och önskemål. Det värde som företag skapar i form av jobb och tillväxt är grunden för vårt välstånd, det gäller både här såväl som i resterande delar av Värmland. Vår politik syftar till att sänka trösklarna och ständigt bli en bättre företagskommun.

För att det ska vara lätt att driva företag har vi i det blågröna styret tagit fram flertalet förbättringsförslag i vår budget. Vi vill bland annat ta fram en plan för att stärka Karlstads centrum tillsammans med näringslivet, detta med särskild anledning av de effekter som coronapandemin orsakat. Det gäller både på kort och på lång sikt, vi vet alla att det kommer ta ett tag innan samhället, förhoppningsvis, återgår till att fungera normalt.

Vi har också givit kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för att stärka de kommunala förvaltningarna och bolagens bemötande av företagare. Detta med utgångspunkt i Rättviksmodellen som syftar till att stärka förståelsen, dialogen och samarbetet mellan myndighetsutövare och företag.

Vi i det blågröna styret har länge drivit frågan om att kommunen ska kunna upphandla från lokala företag. Vi tror nämligen att den offentliga sektorn har en viktig roll för det lokala näringslivet.

Med till exempel upphandlingar som delas upp i mindre delar så att även mindre företag kan delta tror vi att det ger möjlighet för fler lokala företag att sälja sina produkter till kommunen. Vi har sett att det ger resultat och Karlstad är nu bäst i Sverige på att upphandla lokalt. Det är vi väldigt stolta över och detta är också något som vi fortsatt kommer att driva politiskt.

Det övergripande målet är att Karlstad ska ha ett gott företagsklimat, något som är ett ständigt arbete. Att luta sig tillbaka och tro att kommunens positiva utveckling är given, är ett garanterat recept för att halka efter och tappa det som tidigare generationer arbetat fram.

Vi har därför sett till att stärka nämnderna med två procent i en generell resursökning i budgeten, vilket är dubbelt så mycket jämfört med förra året, något som ger dem extra goda förutsättningar att ge bästa möjliga service till alla företag och entreprenörer.

Under pandemin har vi dessutom sett till att slopa kostnader, avgifter och kontroller för att underlätta för våra jobbskapare – vi kommer inte tveka att göra det igen om det behövs. Låt oss hoppas att vi nu befinner oss i slutet av en berättelse som vi kan berätta för våra barnbarn, den om hur coronaviruset aldrig mer sågs till i Karlstad, och hur vi tillsammans formade ett samhälle där företag och människor fick mer utrymme att växa.

För det blågröna styret i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.