Hoppa till huvudinnehållet

Låt oss inte förlora fler till kriminaliteten

Publicerad:
Vi måste stävja kriminaliteten.
Vi måste stävja kriminaliteten. Foto: Johan Jeppsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Delar av en generation verkar ha skolats in i det kriminella. Detta måste brytas, annars lär det bli värre med tiden.

Statistiken i den nya rapporten från Brottsförebyggande rådet, Brå, om invandring och brottslighet, borde inte komma som en överraskning. Slutsatsen är att utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken, även om man justerar för socioekonomiska faktorer. Rapporten bekräftar den icke-fungerande integrationen.

Trots att det fanns två tidigare rapporter från 1996 och 2005, har det funnits en konflikt om Brå överhuvudtaget skall göra en uppföljande rapport. Justitieminister Morgan Johansson (S) avfärdade behovet av en uppföljande rapport senast 2018, vilket också hans företrädare Beatrice Ask (M) gjorde 2011. Det är inte regeringen som har beställt rapporten, istället har myndigheten själv tagit initiativ till den.

Grundläggande för att kunna lösa problem är att ha problembilden klar för sig. Därför är det rimligt att expertmyndigheten tog initiativ till rapporten, när politiken inte gjorde det.

Rapporten visar att 8 procent av alla utrikesfödda över 15 år har misstänkts för brott, vilket kan jämföras med 3,2 procent för födda i Sverige med svenska föräldrar. Av de som är födda i Sverige av två utrikesfödda föräldrar har 10,2 procent misstänkts för brott.

Det intressanta är att inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar i högre utsträckning är brottsmisstänkta än personer som är utrikesfödda. Andra generationen verkar alltså vara mer brottsaktiv än den första. Utvecklingen hade varit den motsatta om integrationen hade fungerat. Istället har vi fått en segregation i utanförskapsområden som i längden leder till parallellsamhällen.

Nu när vi är medvetna om detta är nästa steg att släppa de ideologiska skygglapparna, titta på verkligheten på fältet och sedan bemöta detta med kraftfulla åtgärder. Ju längre vi ignorerar problemen, desto svårare kommer det bli att bryta detta.

Nyrekryteringen till gängen i utanförskapsområden måste stoppas och parallellsamhällen måste monteras ned. Det behövs kraftfulla åtgärder för att fånga upp personer på glid och förebyggande insatser för att fler unga inte skall hamna i kriminella kretsar. Förskolor, skolor och socialtjänst måste få tillräckliga resurser.

Staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för vissa sociala insatser, såsom tvångsplaceringar av barn och ungdomar, genom att helt eller delvis finansiera detta. Kommuner skall inte behöva välja mellan skola och sociala insatser. Kostnaderna är för stora för enskilda kommuner att hantera.

Samtidigt måste dåliga förebilder bort från gatorna. Bland unga får inte gangsterromantik i utanförskapsområden bli en konkurrent till en bra skola med framtidstro. Det finns bara ett sätt att motverka detta: att inkapacitera den som utgör en sådan förebild. Den görs enklast genom att kraftigt skärpa fängelsestraffen för de som begår brott.

Om vi väntar kommer Sverige att börja falla isär.

Artikeltaggar

Beatrice AskBRÅBrottFängelseFörskolorGängkriminalitetGrundskolanGymnasieskolanIntegrationKommunerKriminalvårdenLedareMigrationMorgan JohanssonPolisenSocialtjänstenUngdomarUtsatta områden