Det behövs mer ordning i skolan

Debatt
PUBLICERAD:
En elev som upprepat kommer för sent, skolkar eller på annat sätt beter sig oacceptabelt, störande eller kränkande måste få en respons som är rimlig, skriver Christoffer Andersson.
Foto: KDU
Ordningsbetyg, som baseras på faktorer som att komma i tid och bemötande gentemot andra, är ett verktyg för såväl lärare som föräldrar och elev att tidigt identifiera problem, skriver Christoffer Andersson.

Den svenska skolan lider av många problem. Oordning i klassrummen, psykisk ohälsa bland elever, sjunkande betyg och otrygghet bara för att nämna ett fåtal. En skolgång som den svenska, med all den potential som våra elever och lärare besitter, kan bli en av Europas bästa. Det målet hamnar vi dock längre och längre ifrån, mycket på grund av att fokuset på kunskapsförmedling och disciplin ersatts med socialdemokratisk experimentering.

Vi i KDU ser problemen som existerar i skolan. Vi ser hur elever dagligen mår dåligt att gå till skolan på grund av otryggheten. Hur kunskapsförmedlingen i klassrummen får ta ett steg tillbaka när stökiga elever tillåts fortsätta utan rädsla för påföljder och hur lärarnas arbetsmiljö försämrats under socialdemokratisk skolpolitik.

Det finns inga enkla lösningar på skolans sammanlagda problem, men vi i KDU är övertygade om att det fortfarande går att göra saken bättre med riktade reformer.

Inför ordningsbetyg i den svenska skolan. Ordningsbetygen är ingenting nytt i europeisk eller nordisk skolgång och går att hitta i exempelvis Österrike och Norge, med positiva resultat som följd. Ordningsbetyg, som baseras på faktorer som att komma i tid och bemötande gentemot andra, är ett verktyg för såväl lärare som föräldrar och elev att tidigt identifiera problem.

Skoluniform bör testas i problemskolor, för att bidra till en skolgång där samhörighet och kamratskap går före påstådda skillnader baserade på exempelvis klädsel. Detta är en i grunden mycket viktig signal att skicka, framför allt nu när otryggheten hos elever har ökat.

Dåligt beteende måste få konsekvenser, allting annat är orimligt. En elev som upprepat kommer för sent, skolkar eller på annat sätt beter sig oacceptabelt, störande eller kränkande måste få en respons som är rimlig. Exempel på detta kan vara kvarsittning, att reparera en skada man själv varit ansvarig för eller beslagtagning av mobiltelefonen under skoltid. I grunden handlar det inte om straff för straffets skull utan om elevens eget välbefinnande. Elevens, klasskamraternas och lärarnas.

Vi i KDU vill se förändring. Förändringar för det bättre, inte bara för sakens skull. Dessa förslag kommer inte att lösa alla skolans problem, men det är ett steg i rätt riktning.

Christoffer Andersson (KD)

Utbildnings- och kulturpolitisk talesperson, KDU Sverige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.