Dags att slutförvara Miljöpartiet

Ledare
PUBLICERAD:
Interiör från Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, CLAB.
Foto: Curt-Robert Lindqvist
I elfte timmen kom så beskedet från regeringen. Mellanlagringen av kärnavfall i Oskarshamn (Clab) får byggas ut. Därmed avvärjs det idiotstopp för svensk kärnkraft som annars hotade om tre år.

Kärnavfallsfrågan har varit en utdragen följetong i svensk energipolitik. Redan för drygt tio år sedan så gjorde Svensk kärnbränslehantering en ansökan om slutförvaring i urberget i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Östhammars kommun har sagt ja, liksom Oskarshamns kommun, där dagens mellanlager finns. I Oskarshamn finns också Äspölaboratoriet, en testanläggning för slutförvaret där man borrat ner sig 460 meter under jord.

Nu börjar mellanlagret bli fullt och i Oskarshamn har man varit angelägna om ett beslut om slutförvar så att man vet att man successivt kan börja föra över avfallet dit. Branschen har också förespråkat en sammanhållen behandling av lagringsfrågan. Men regeringen har dragit benen efter sig i flera år, och det är inte svårt att förstå varför.

Anledningen heter givetvis Miljöpartiet. Utan någonstans att lagra nytt avfall skulle man vara tvungen att stoppa våra kvarvarande kärnkraftsreaktorer redan om tre år – en de facto-avveckling. Något som MP länge har strävat efter, kosta vad det kosta vill. De har med listiga metoder stoppat ett nytt oljeraffinaderi i Lysekil och frambringat vad som kan bli stopp för inhemsk cementproduktion. Och på omvägar vill de stoppa kärnkraften i förtid.

Nu fick de till sist backa, och gå med på att mellanlagret byggs ut. Annat var kanske inte att vänta. Det vore ju industriellt och nationellt självmord att på bara ett par år rycka bort en bärande del av vår energiförsörjning. Men de har ändå lyckats så ännu ett osäkerhetsmoment kring kärnkraften och dess framtid, vilket kommer att göra att investeringsviljan för ny kärnkraft ytterst begränsad.

Till på köpet körde man över S-styrda Oskarshamns kommun, som fick beskedet via media. Tidigare har dialogen varit god med staten om kärnkraften i Oskarshamn.

Tvärtemot alla rekommendationer har man delat upp beslutet. Frågan om slutförvaret är ännu inte avgjord, trots klartecken från alla berörda instanser. Tekniken finns, som demonstrerats på Äspö, och genom kärnavfallsfonden finns också alla de miljarder kronor som behövs. Och avfallet försvinner inte, vad MP än gör. Förr eller senare måste det hanteras.

Nu är kanske inte slutförvaring i hundratusentals år den bästa lösningen. Med fjärde generationens kärnkraft så är avfallet tvärtom en tillgång när man kan bränna det på nytt, och det avfall som man då får kommer att vara tämligen ofarligt. Dit är det dock ännu en bit på vägen, och med den artificiellt skapade osäkerheten kring själva kärnkraften så kommer viljan att forska fram denna nya generation att vara låg.

Torsdagens regeringsbeslut är spätt på denna osäkerhet. Annars borde Sverige med sitt teknologiska kunnande ligga i framkant när det gäller ny kärnteknik. Nu kommer andra länder att bli de som går i bräschen för framtidens energiförsörjning.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.