Bra med handel på Månsberget

Ledare
PUBLICERAD:
Olav Thon-gruppen vill bygga på Månsberget.
Foto: Håkan Strandman

I går klubbades detaljplanen för Månsberget igenom av stadsbyggnadsnämnden i Karlstad. Det innebär att det skapas ett nytt handelsområde mellan Biltemaområdet och Bergvik. Turerna har varit många och långa, och än är det inte över. I slutändan är det kommunfullmäktige som fattar beslut.

Det är en välkommen satsning för Karlstad som handelsstad och invändningarna om att det skulle hota centrumhandeln klingar falskt. Området är tänkt för skrymmande sällanköpshandel. Det skall inte bli någon ny shoppinggalleria. Miljöpåverkan är också mindre sedan ytan krympts från 50 000 kvadratmeter till 27 000 och flyttats. All byggnation överallt inverkar förstås på miljön, men vi kan inte sluta bygga för det. Mellan 100 och 200 nya jobb förväntas det bli också.

Socialdemokraterna, som ursprungligen var positiva, har nu svängt i den här frågan precis som när det gällde muminparken. Det gör dem till opålitliga partner i Karlstads utveckling. För S verkar opposition betyda att vara mot så mycket som möjligt. De är inte ens konsekventa då de är för utbyggnad av Välsviken och Eriksberg.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.