Replik: Inga likhetstecken mellan hög a-kassa och hög arbetslöshet

Publicerad:
Men en generös a-kassa är det bästa sättet att skapa en inkomsttrygghet för miljoner löntagare, skriver Niklas Blomqvist. Foto: BJÖRN LARSSON ASK / SvD / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Timbro begår ett stort fel när de lyfter a-kassan utan att ta hänsyn till aktiv arbetsmarknadspolitik, trygghet för löntagare och en politik för ökat välstånd, skriver Niklas Blomqvist.

Svar till Caspian Rehbinder och Oliver Rykatkin (NWT 18/8).

I Timbros ständiga kamp för att försämra villkoren för vanligt folk angriper de återigen a-kassans ersättningsnivåer. I en opinionsundersökning har de ställt en ledande fråga för att få de svar de själva önskar. Ett sätt att utforma en undersökning som knappast hade fått godkänt på grundkursen i statistik.

Nåväl, även i sakfrågan går Timbro vilse när de sätter likhetstecken mellan hög a-kassa och hög arbetslöshet. I Sverige finns inte särskilt många empiriska studier gjorda på hur a-kassan påverkar arbetslösheten. De två senaste (Cederlöf, 2020 samt Fredriksson och Söderström, 2020) visar på helt olika resultat, där den förra inte hittar någon effekt av höjd a-kassa och den senare hittar att högre a-kassa leder till ökad arbetslöshet. Detsamma kan sägas om tidigare svenska studier, där den med starkast metod inte finner några effekter på arbetslösheten (Bennmarker, Carling och Holmlund, 2005).

I USA har nya forskningsartiklar kommit ut som mätt effekten av att kraftigt höja arbetslöshetsersättningen i spåren av pandemin (men efter vaccinationerna och återgången till arbete) och finner väldigt svaga effekter på arbetslösheten av de höjda ersättningarna (Ganong m fl, 2021).

Så skriver du en debattartikel

Timbro begår ett stort fel när de lyfter a-kassan utan att ta hänsyn till aktiv arbetsmarknadspolitik, trygghet för löntagare och en politik för ökat välstånd. A-kassan är en del i en helhet. Att försämra a-kassan är inte det enda sättet att påverka arbetslösheten – det kan man göra via både aktiv arbetsmarknadspolitik och mer offensiv finanspolitik.

Men en generös a-kassa är det bästa sättet att skapa en inkomsttrygghet för miljoner löntagare. Att stödet för en rimlig ersättning när du förlorat ditt jobb är starkt behöver vi inte genomföra en slarvig opinionsundersökning för att veta.

En bättre a-kassa leder också till högre löner, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet och ett högre och mer jämlikt fördelat välstånd. En generös a-kassa leder också till ett ökat arbetskraftsdeltagande, vilket krävs om Sverige ska fortsätta vara ett land som präglas av hög sysselsättning.

Ekonomiska nedgångar, likt finanskrisen 2008 och Covid-pandemin, dämpas av en generös a-kassa som upprätthåller ekonomisk efterfrågan även i svåra tider. Bara det faktum att urholkningen av a-kassan som skett sedan 1990-talet ökat fattigdomen, främst bland ensamstående föräldrar, borde få de flesta att dra öronen åt sig.

Niklas Blomqvist

Utredare arbetsmarknad, LO

Artikeltaggar

A-kassaArbetslöshetArbetsmarknadCoronavirusetDebattFattigdomLOLönerTimbro

Läs vidare