Vad är planen för att nå målet om 1,5 graders uppvärmning?

Debatt
PUBLICERAD:
Satsningar för att möta ett förändrat klimat har satts i verket med översvämningsskydd, medan satsningarna för att förhindra ett förändrat klimat är desto svagare, skriver Emma Sundh med flera.
Foto: Tommy Andersson
Värmland kommer enligt klimatforskare att bli varmare och blötare, och är ett av riskområdena för både översvämning och jordskred, skriver Emma Sundh med flera.

Omfattande skogsbränder i Grekland och Turkiet. En brand större än Öland härjar i Oregon, USA – den så kallade Bootlegbranden. Värmetoppar upp mot 50 grader (som är svåra för den mänskliga kroppen att hantera) i Kanada, en värmebölja som sedermera utmynnat i skogsbränder. Ödeläggande översvämningar i Tyskland, Belgien och Indien. Den värsta torkan på 50 år i Iran, med akut vattenbrist och konflikter som resultat. Ett års nederbörd kom under några få dygn i den kinesiska staden Zhengzhou och Afrikas största stad, Lagos, riskerar på sikt att bli obeboelig på grund av återkommande översvämningar.

Sommaren 2021 är förödelsens sommar, och avslutas med att FN:s klimatpanel IPCC släpper en rapport som konstaterar att klimatläget är extremt allvarligt. Enligt IPCC kommer extremväder bli allt vanligare, och nyckfullt väder försvårar mänsklighetens möjlighet att både bo, få tillgång till dricksvatten och odla mat. Och alla kommer att drabbas. Klimatkris känner dessvärre inte av några landsgränser, även om vi i Sverige än så länge är något förskonade med vårt nordliga läge.

Värmland kommer enligt klimatforskare att bli varmare och blötare, och är ett av riskområdena för både översvämning och jordskred. Satsningar för att möta ett förändrat klimat har satts i verket med översvämningsskydd, medan satsningarna för att förhindra ett förändrat klimat är desto svagare.

FN:s klimatpanel fastslår i sin senaste rapport att målet – att hålla jordens temperaturer under 1,5 grader – kommer vara ytterst svårt att nå. Det finns fortfarande en möjlighet, men då måste samhället agera nu. Och kraftfullt sänka utsläppen av växthusgaser i aldrig tidigare skådad takt. Det är redan tydligt att Sveriges klimatmål inte är tillräckliga, och att för lite har gjorts och görs för att säkerställa en trygg framtid för oss, våra och andras barn.

Vissa effekter av klimatförändringarna kommer vi inte kunna råda bot på, men det är hög tid att agera för att undvika de mest katastrofala följderna av ett förändrat klimat.

I Sverige är vi (än så länge) hyfsat förskonade, men vi har desto större ansvar eftersom vi lever långt över våra tillgångar, släpper ut stora mängder koldioxid och har en historisk skuld efter vår resa mot välfärd. Vi tillhör inte de som drabbas först och värst (för till den gruppen hör framför allt kvinnor och barn i fattigare länder), men vi tillhör gruppen som bär den största skulden till varför världen ser ut som den gör.

Det behövs kraftfulla åtgärder, lagar, beskattningar och subventioner. Det kommer att svida, men finns det ett alternativ om vi vill ha en vettig framtid? Eller en framtid överhuvudtaget?

Värmlands samlade klimat- och miljönätverk kräver aktion och svar från våra politiker. Vad är planen? Och tidsplanen? Ambitiösa mål räcker inte, det krävs handfasta åtgärder för att nå dem också. Så: Hur ser de kraftfulla åtgärderna ut för att sänka utsläppen ytterligare – och i enlighet med IPCC:s senaste rapport?

Emma Sundh

Klimatklubben Karlstad

Carolina Frödin

Klimatklubben Karlstad

Tora Joby

Värmlands Fältbiologer

Krister Stål

Fridays for future Karlstad

Astrid Nahnfeldt

Extinction Rebellion Värmland

Julia Bergmann

Klimatstudenterna Karlstads universitet

Frida Didner

Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt-grupp i Värmland

Kristin Persson

Klimatklubben Karlstad

Clara Sjöberg Groth

Klimatklubben Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.