Tvist om upphandling: ”Kommunen har drivit ut mig”

Publicerad:
Arvika kommun och HH Traffic är just nu involverade i en rättstvist hos Förvaltningsrätten om en upphandling. Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Under våren upphandlade Arvika Kommun företaget HH Traffic för att leverera resor inom daglig verksamhet. Parterna är nu involverade i en rättstvist hos förvaltningsrätten.

– Kommunen har skapat den här situationen för att de har drivit ut mig ur mitt avtal. Jag har investerat en miljon i det här, säger Hamid Hajimohammadi, ägare av HH Traffic.

Upphandlingen avslutades i april och vinnande anbud gavs av HH Traffic, ett taxiföretag baserat i Uppsala. Tanken var att de skulle börja leverera sina tjänster den 1 augusti. Så blev det dock inte.

Under ett uppstartsmöte i början av juli, drygt tre veckor innan avtalsstart, ansåg kommunen att HH Traffic inte uppfyllde en del av de krav som ställdes i upphandlingen. Kommunen saknade bevis för att dessa var uppfyllda.

Kraven ska ha handlat om att de tänkta förarna skulle ha utbildning i första hjälpen, att de hade genomgått yrkesförarkompetensutbildning för bussförare, att de kunde presentera utdrag ur belastningsregistret, samt att antingen leverantören eller förarna skulle ha tidigare erfarenhet från liknande uppdrag.

– Vi berättade att vi behövde de här kraven verifierade. HH Traffic informerades även om möjligheten att frånträda avtalet, säger Lena Granqvist, ansvarig upphandlare i ärendet.

HH Traffic menar dock att vissa av de krav som kommunen ställer är orimliga, samt att kraven inte fanns i upphandlingsdokumentet från början.

– Krav på förares tidigare erfarenhet finns inte med i upphandlingen, säger Hamid Hajimohammadi.

Överklagan

HH Traffic valde att dra sig ur upphandlingen och då direktupphandlade kommunen en tidigare leverantör för att utföra tjänsten med start den 1 augusti. Direktupphandlingen innebar att kommunen anlitade leverantören utan att lägga ut en ny annons för tjänsten som andra kunde buda på.

Kommunen hänvisar till Lagen om offentlig upphandling (LOU). Där sägs att en myndighet kan genomföra en upphandling utan föregående annonsering om det råder en ”synnerlig brådska” i att hålla sig till de tidsramar som gäller för upphandlingen, samt om denna brådska är orsakad av omständigheter som myndigheten inte har kunnat förutse.

– I och med att det var så kort tid kvar till den tänkta avtalsstarten kunde vi inte göra på något annat sätt, säger Eva Nilsson, verksamhetschef för vård och omsorg inom Arvika kommun.

HH Traffic överklagade sedan direktupphandlingen, bland annat då de anser att kommunen bryter mot sina egna riktlinjer genom att inte annonsera ut eller erbjuda direktupphandling till flera leverantörer, att dokumentationen för direktupphandlingens värde är bristfällig och missvisande, samt att kommunens angivna värde på direktupphandlingen inte stämmer.

Utöver detta menar HH Traffic att kommunen själva har försatt sig i positionen av att stå utan leverantör vid den tänkta avtalsstarten, och att de därmed inte kan åberopa skälet synnerlig brådska för direktupphandlingen.

– Förutsättningar för synnerlig brådska är att kommunen själva inte har vållat situationen. Kommunen har skapat den här situationen för att de har drivit mig ur mitt avtal, säger Hamid.

Med dessa som några av argumenten är det direktupphandlingens giltighet som nu prövas av förvaltningsrätten.

Delade meningar

Vad gäller att HH Traffic ska ha blivit utdriven ur avtalet anser Arvika kommun att alla krav som ställdes på leverantören har varit tydliga från början, att inga krav har förändrats sedan dess att HH Traffic vann upphandlingen, och att leverantören har haft möjlighet att möta kraven alltsedan anbudsinbjudan publicerades.

Hamid Hajimohammadi, HH Traffic.
Hamid Hajimohammadi, HH Traffic.

– Ingenting har tillkommit under hela den här resan. Alla krav som vi hade har varit publicerade sedan den tredje mars, säger Lena Granqvist.

Hur bemöter ni då att kommunen ska ha drivits ut HH Traffic ur upphandlingen?

– Det har vi inte, han bestämde själv att dra sig ur, säger Lena Granqvist.

Kommunen uttrycker även att HH Traffic hade tid på sig att ställa frågor rörande de krav som ställdes i upphandlingen.

– HH Traffic uppfattar det som att vi ställer för höga krav, men de har haft möjlighet att ställa frågor om kraven i upphandlingen under mars månad. Det borde inte ha kommit som en överraskning senare, säger Eva Nilsson.

Enligt HH Traffic såg de dock till en början ingen anledning att ställa frågor om de krav som uttrycktes i upphandlingsdokumenten. Utöver detta menar de att vissa av de krav som kommunen framhöll vid tiden för uppstartsmötet är efterhandskonstruktioner.

– Erfarenhetskrav fanns inte från början. I upphandlingsdokumentet finns det flera punkter på krav för förare, ingen av de punkterna handlar om erfarenhet, säger Hamid Hajimohammadi som menar att det förvisso finns ett erfarenhetskrav som leverantören behöver uppfylla, men att detta inte gäller för förarna.

Erfarenhetskravet finns inte heller listat under avsnittet i upphandlingsdokumenten som heter ”Krav på förare”.

Detta håller dock inte Arvika kommun med om. Till förvaltningsrätten skriver deras juridiska ombud att ”som framgår av kravets ordalydelse kan relevant erfarenhet finnas antingen hos anbudsgivande organisation, eller hos förarna.” Detta med hänvisning till ett avsnitt i upphandlingsdokumenten med titeln ”Teknisk och yrkesmässig kapacitet”. Där sägs det att ”Leverantören ska ha utfört två (2) liknande tjänster under de tre (3) senaste åren eller kunna påvisa att berörd personal har motsvarande erfarenhet”.

I ett svar till Förvaltningsrätten insisterar dock HH Traffic på att erfarenhetskravet för förare inte har stöd i upphandlingsdokumenten. Detta genom att hänvisa till ett avsnitt i upphandlingsdokumenten som beskriver vilka bevis leverantören ska presentera för ovannämnda erfarenhetskrav. Där sägs det bland annat att ”Leverantören ska på begäran inkomma med en förteckning (referenser) över de viktigaste utförda tjänster under de senaste tre (3) åren med uppgift om värde och tidpunkt”.

Således menar HH Traffic att bevisavsnittet aldrig ger uttryck för att förare behöver ha erfarenhet av liknande uppdrag, och därmed vidhåller de att kravet på förarnas erfarenhet inte har stöd i upphandlingsdokumenten.

Avrådan om anställning

Utöver detta menar HH Traffic att konflikten mellan dem och kommunen ska ha trappats upp strax innan uppstartsmötet i juli. Enligt dem var en del i det att kommunen tog kontakt per telefon och avrådde från att anställa en specifik förare.

– De sa att det var en problematisk person och avrådde från att anställa, säger Hamid Hajimohammadi.

HH Traffic menar att Arvika kommun kontaktade honom per telefon innan uppstartsmötet och avrådde från att anställa en viss person, stämmer detta?

– Jag är osäker om något samtal har ägt rum, dock finns mejlväxling där jag har vidarebefordrat viss information till HH Traffic. Men det är inte vi som ska avgöra vilka han ska anställa, säger Lena Granqvist.

I upphandlingsdokumentet har Arvika kommun även framhållit att de har rätt att kräva utbyte av vissa förare. Under uppstartsmötet sades att kommunen kan göra detta utan att behöva ange några skäl. Detta menar HH Traffic försvårade för dem att kunna leverera tjänsten, samtidigt som det var en av anledningar till att de valde att dra sig ur upphandlingen.

– Jag kände stor oro på grund av att de inte behövde ge skäl för utbyte av chaufförer. Jag behöver ha en armé av chaufförer som kommer in när kommunen begär, säger Hamid.

Arvika kommun menar dock att HH Traffic som leverantör bör ha varit bekant med skälen till eventuellt utbyte av en förare.

– Det står i upphandlingsdokumenten som kom den tredje mars att vi kan göra så. Det står klart och tydligt, och leverantören har accepterat kraven. Det är ingen överraskning, säger Lena Granqvist.

Men är det inte rimligt att leverantören får reda på skälen, alltså vilka krav föraren inte har uppfyllt, om ni kräver ett utbyte av förare?

– Skälen är ju de krav som står i upphandlingsdokumentet. I sådana fall är det ju något av de kraven som inte har blivit uppfyllt. Normalt sett sker det alltid en dialog, säger Lena Granqvist.

Prövas i rätten

Vem som får rätt i frågan är nu en sak för förvaltningsrätten att avgöra.

– Det ligger hos förvaltningsrätten nu, så de får granska om vi har gjort fel, säger Eva Nilsson.

Kommunen säger även att de kommer lägga upp en ny upphandling av tjänsten.

– Det är en prioriterad arbetsuppgift för oss att jobba med detta, säger Eva Nilsson.

HH Traffic uttrycker dock att de har fått uppleva men av processen så här långt, framför allt vid tiden efter uppstartsmötet.

– Jag kände mig mycket pressad. Jag kan inte beskriva hur dåligt jag mådde psykiskt. Jag har investerat en miljon i det här, säger Hamid Hajimohammadi.

Artikeltaggar

ArvikaArvika kommunEva NilssonFörvaltningsrättenUppsalaVård och omsorg

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare