Värna brukandet av kyrkoskogen

Ledare
PUBLICERAD:
Karlstads stift varnar.
Foto: Helena Karlsson

En av Sveriges största skogsägare är Svenska kyrkan. De har i århundraden förvaltat svensk skog, och avkastningen från skogsbruket har kommit församlingsarbetet till godo. Men nu varnas det från flera stift att en striktare syn på skogsbruket hotar deras skogsförvaltning och därmed också verksamheten i församlingarna.

Det var ledarsidan på tidningen Barometern i Kalmar som först uppmärksammade det här. I en rapport från kyrkokansliet i Uppsala stift varnar egendomsnämnderna i flera stift, bland dem Karlstads, för vad den nya skogspolitiken kan innebära. Krav på mer friluftsliv och biologisk mångfald göt att man riskerar att nuvarande utdelningsnivå inte kan bibehållas. Totalt delades under förra året ut 527 miljoner kronor i Svenska kyrkan.

Kraven på ett mer återhållsamt skogsbruk finns hos flera nomineringsgrupper inför höstens kyrkoval, som miljöpartister och vänsterpartister. Det är också en allmän politisk trend i samhället att ifrågasätta skogsbruket. Men för kyrkans del reses då frågan vilka verksamheter man måste dra in på om skogsförvaltningen kringskärs. Diakonin? Jourhavande präst? Det är en fråga som nomineringsgrupperna nu måste besvara.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.