Replik: Minskade klimatutsläpp och hållbara biltransporter

Publicerad:
Vi tycker det är bra att Trafikverket på det viset prioriterar människoliv framför brådska i trafiken, skriver Jesper Johansson och Emma Berginger. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Miljöpartiet vill ha en trafikpolitik som snabbt minskar klimatutsläppen och samtidigt möjliggör hållbara biltransporter där sådana behövs, skriver Jesper Johansson och Emma Berginger.

Svar till Elisabeth Kihlström, Magnus Jacobsson och Kjell-Arne Ottosson (NWT 9/8).

Förra måndagen (9/8) presenterades IPCC:s klimatrapport som kommer med skrämmande besked: det krävs mycket snabba och kraftiga åtgärder om vi ens ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Konsekvenserna kan annars bli förödande.

Samma dag skriver kristdemokraterna Elisabeth Kihlström, Magnus Jacobsson och Kjell-Arne Ottosson att de vill satsa mycket mer på bilvägar, och mindre på järnvägar. Det är en politik som direkt skulle motverka den klimatomställning som allt fler inser är nödvändig.

Miljöpartiet vill ha en trafikpolitik som snabbt minskar klimatutsläppen och samtidigt möjliggör hållbara biltransporter där sådana behövs. Vi är överens med KD om att hela Sverige ska utvecklas och att många behöver bilen i vardagen. Samtidigt inser vi att många av dagens bilresor, särskilt i städerna, är onödiga och kan ersättas av resor med kollektivtrafik eller cykel. Genom att undvika onödiga biltransporter kan vi frigöra utrymme för nödvändig biltrafik. De bilresor som behövs, som till stor del sker på landsbygden, måste ske utan fossila bränslen.

Så skriver du en debattartikel

Därför vill vi förbättra kollektivtrafiken – både på landsbygd och i tätorter, förbättra möjligheterna att cykla – både mellan och inom tätorterna, prioritera vägunderhåll till det finmaskiga vägnätet på landsbygden, underlätta för människor att byta från fossildriven bil till elbil eller biogasbil, skapa bra bytespunkter mellan bil och kollektivtrafik, flytta godstransporter från lastbil till tåg och båt, samt sätta ett stoppdatum för när den sista droppen fossil bensin säljs i Sverige – senast år 2030.

Kihlström med flera klagar också på att Trafikverket sänkt hastighetsgränsen på en del vägar från 90 till 80 kilometer i timmen. Det beror på att risken för dödsolyckor är betydligt större vid en kollision i 90 kilometer i timmen. Insikten om detta har gjort att man nu kräver betydligt högre vägstandard än tidigare för att sätta hastighetsgränsen till 90 kilometer i timmen.

Vi tycker det är bra att Trafikverket på det viset prioriterar människoliv framför brådska i trafiken. Eftersom den totala biltrafiken kommer behöva minska för klimatets skull, så kommer framkomligheten att öka på många håll, och där kan många bilister vinna tillbaka en del av de enstaka minuter man förlorar genom att köra 80 istället för 90 kilometer i timmen.

Pumplagen, som infördes i enighet av Miljöpartiet, Kristdemokraterna och övriga partier förutom Moderaterna, kräver att mackar över en viss storlek ska erbjuda något förnybart bränsle. Lagen har haft stor betydelse för att ge fler människor – inte minst på landsbygden – tillgång till förnybara bränslen. Det är inte så som Kihlström med flera tycks tro att lagen kräver att mackarna ska sälja just etanol, utan det går lika bra med andra förnybara bränslen, t ex biogas. Dock räknas inte i laddstolpar för elbilar in.

Med tanke på att de förnybara bränslena är en begränsad resurs och framtidens personbilstrafik i huvudsak behöver vara eldriven, kan det nog vara lämpligt med en översyn för att pumplagens krav på förnybara drivmedel ska stämma med vad många använder.

Jesper Johansson (MP)

Regionråd och språkrör för MP Värmland

Emma Berginger (MP)

Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson

Artikeltaggar

BilDebattDrivmedelElfordonElisabeth KihlströmEmma BergingerIPCCJesper JohanssonKjell-Arne OttossonKlimatKollektivtrafikKristdemokraternaLandsbygdMagnus JacobssonMiljöpartietModeraternaTrafikverket

Läs vidare