Ett föredöme när det gäller skolutveckling

Debatt
PUBLICERAD:
Lärarna, skolledningen och övrig personal har utvecklat sitt arbete så att eleverna mår bättre och har bättre skolresultat, skriver Aakash Budathoki.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Min uppfattning är att bara personalen känner att de får vara med och utveckla sitt arbete utifrån riktig kunskap, ja då händer det positiva saker, skriver Aakash Budathoki.

Nu startar skolorna igen. När jag summerar det föregående året för skolorna i Forshaga är det med stolthet jag kan säga att det arbete som lärare och övrig personal gjort under året som gick har gjort Forshaga till ett föredöme i landet när det gäller skolutveckling.

I ett samarbete mellan Skolverket (pengar från regeringen) och Karlstads universitet i projektet Samverkan för bästa skola, har resultaten varit tydliga.

● Skolresultatet för eleverna på samtliga stadier har höjts.

● Tryggheten i skolorna har enligt enkät bland eleverna ökat.

Jag har med skolledningen fått åka till Stockholm och berätta om vår utveckling. Chalmers tekniska högskola vill använda våra metoder och resultat för att lära andra skolor hur man gör.

Det är personalen som gjort jobbet. Lärarna, skolledningen och övrig personal har utvecklat sitt arbete så att eleverna mår bättre och har bättre skolresultat.

Forshaga kommun är en av få inflyttningskommuner i Värmland. Barnfamiljer väljer Forshaga. Det innebär att ett tjugotal nya platser behövs inom barnomsorgen och vi har kunnat investera i nya avdelningar i både Deje och Forshaga. En investering för framtiden.

I Deje var det för några år sedan problem med bråk och otrivsel. Nu svarar eleverna självs att det är tryggt att gå till skolan. Den insats vi gjort har gett önskat resultat. De tycker att de får det stöd de vill ha från de vuxna i skolan.

Det arbete som lagts ner med pengar från regeringen i projektet Samverkan för bästa skola har inneburit ett arbete med vad vi kallar för likvärdig skola. Det vill säga att de elever som behöver mest stöd också har fått det. Lärarna har gjort ett systematiskt arbete som gett resultat. Arbetet är långsiktigt och stöds av både Skolverket och Karlstads universitet.

Min uppfattning är att bara personalen känner att de får vara med och utveckla sitt arbete utifrån riktig kunskap, ja då händer det positiva saker. Och nu ser jag just det.

Skolan har ett av de viktigaste framtidsuppdragen i en kommun. Alla elever är olika, alla elever måste få sin chans utvecklas och växa i skolan. Utvecklas efter sin förmåga. Det är den metodiken som vi nu fortsätter med i Forshagas skolor.

Det är här jag som politiker känner stoltheten över personalen som, trots pandemi och ekonomisk knapphet, kunnat utveckla skolarbetet i kommunen.

Aakash Budathoki (S)

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Forshaga kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.