Hoppa till huvudinnehållet

Stängt på grund av brott

Publicerad:
Företagare drabbas.
Företagare drabbas. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Samtidigt som vi på nyhetsplats med en skrämmande regelbundenhet kan läsa om skjutningar och organiserad kriminalitet i förorterna, ägnas tämligen lite uppmärksamhet åt den mängdbrottslighet som drabbar landets företagare utanför storstäderna. Utvecklingen går tyvärr åt fel håll och det är oroande.

I en rapport från Företagarna som kom tidigare i år redogörs för hur brottslighet slår mot landets företag. Man kan konstatera att olika branscher är olika hårt drabbade, men den sammantagna bilden är en dyster läsning.

Allt fler företagare utsätts för brottslighet. Det kan handla om bluffakturor, stölder, inbrott och skadegörelse. Det är en form av kriminalitet som inte leder till några löpsedlar, ofta knappt ens en nyhetsnotis. Men för företagaren som gång på gång utsätts för exempelvis dieselstölder eller inbrott på lagret, får det konsekvenser.

När företagen måste vidta brottsförebyggande åtgärder leder det till att kostnaderna ökar. Det är pengar som kunde ha använts till investeringar i maskinparken eller till att anställa en ny medarbetare. Kostnaderna innebär att tröskeln blir högre för den som funderar på att starta ett nytt företag.

Risker är en del av att driva företag, men riskerna borde handla om huruvida en satsning kommer att ge det resultat man hoppades på – inte om huruvida tjuvar tänker slå sönder dina rutor och stjäla maskindelar.

Företagare på landsbygden och i mindre städer är mer utsatta för brott än företagare i storstäder. Samtidigt är det i två tredjedelar av landets kommuner de små företagen som bidrar med den största andelen av skatteintäkterna.

Brottsligheten drabbar således inte bara den enskilda företagaren – den drabbar hela bygden när mindre pengar kommer välfärden till del. Men kriminaliteten dränerar också företagarna på deras framtidstro och förtroende för rättsväsendet.

65 procent av alla företagare har avstått från att polisanmäla brott och värst är det på landsbygden. Hälften av företagarna upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro. Och när man konstaterar att rättsväsendet saknar resurser, gör det att man upplever det som meningslöst att polisanmäla. Konsekvensen blir att var femte företagare har funderat på att lägga ned sin verksamhet till följd av att de utsätts för brottslighet.

Om företagare kastar in handduken blir det snabbt en negativ spiral. Övergivna lokaler bidrar till en mer otrygg miljö för människorna som vistas i området. Unga människor som kunde ha fått sin första anställning, får istället se sin hemort stagnera. Och när framtidstro ersätts av uppgivenhet smittar den känslan snabbt av sig på fler människor än den företagare som tvingas ge upp sin dröm.

Om hela Sverige skall kunna leva måste hela Sverige ha poliser. Och det krävs hårdare tag mot brottsligheten, inte minst de yrkeskriminella som lever på att plundra landsbygdens småföretagare. Men det krävs naturligtvis även att exempelvis tullen får bättre möjligheter att stoppa utförseln av stöldgods.

När företagare i februari 2020 tillfrågades vilken politisk fråga som var viktigast för dem, var det vanligaste svaret lag och ordning. Det är inte förvånande.

Sverige behöver fler företagare. För landsbygdens utveckling är det avgörande att driftiga människor kan starta eget och på sikt även kunna anställa. Därför är detta en fråga som angår oss alla.

Artikeltaggar

BedrägerierBrottFöretagandeFöretagarnaInbrottLandsbygdLedarePolisenSkadegörelseStöld av drivmedelStölder