Civilförsvaret måste byggas ut ordentligt

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vi saknade väldigt mycket materiel som kunde ha varit lagrade i beredskapsförråd, skriver Jan-Håkan Otterberg.
Foto: Martina Holmberg / TT
Om en främmande makt vill tvinga Sverige att acceptera den främmande maktens intressen så använder den en kombination av hot och krigföring, skriver Jan-Håkan Otterberg.

Det senaste året har väldigt mycket handlat om pandemi, Covid-19, spridning och motmedel, begränsning av spridning genom att begränsa invånarnas rörelsefrihet, vaccinering med mera.

Det som inledningsvis blev uppenbart för många var brist på mentala förberedelser och materiella förberedelser. Vi saknade väldigt mycket materiel som kunde ha varit lagrade i beredskapsförråd. Detta har vårt grannland Finland gjort och hade och har därmed en god materiel beredskap.

Om en främmande makt vill tvinga Sverige att acceptera den främmande maktens intressen så använder den en kombination av hot och krigföring. Man börjar med de svagaste länkarna i kedjan. Vid framgång där går man vidare med övriga hot och krigshandlingar så länge det behövs för att nå målen.

Denna pandemi vi just nu upplever kan jämföras med en mildare form av biologisk krigföring. Detta oavsett om starten på pandemin har varit medveten eller omedveten. Detta år kan ses som en test av vår försvarsförmåga mot biologisk krigföring.

Kemisk krigföring påminner till en del om biologisk krigföring i tillvägagångssättet. Det kan gå till så att hota om att sprida giftig gas i exempelvis tunnelbanan, spårvagnar, bussar tåg, köpcentra med flera ställen där människor samlas. Vi har tidigare sett en japansk sekt som spred giftgas i Tokyos tunnelbana med fruktansvärda konsekvenser.

Detta hot och genomförande kan göras av både främmande makt och terrorister. För att klara oss bättre mot hot om användning av gas och pandemier behöver vi nu i fredstid bygga upp lager av sjukvårdsmateriel, mer sjukvårdspersonal, starkt ökad förmåga att organisera och bemanna tillfälliga sjukhus som typ fältsjukhus, skyddsmateriel och saneringsförmåga.

Angrepp mot vår IT- och dataverksamhet pågår ständigt med syfte att klarlägga vår motståndskraft. Tänk på de så kallade nättrollen som i stor utsträckning är styrda av främmande stater. Även angrepp av kriminella samt terrorangrepp kan förekomma.

Vad hotas med denna typ av angrepp? Hela vårt samhälle är till stora delar beroende av att datorerna fungerar. Exempel är elkraften, transporter, livsmedelsförsörjning med mera. Se bara hur Coop drabbades nyligen. Det ligger i till Sverige fientligt inställda staters intressen att få svenska befolkningen att misstro Sveriges ledning samt förmåga att skydda Sveriges befolkning och samtidigt uppmåla sin egen politik som bra och skonsam. Detta görs genom desinformation.

En främmande och fientligt inställd makt kan hota och hindra oss att kunna exportera och importera. I dag är Sverige mycket beroende av frihandel. Många av våra livsmedel, mediciner, vacciner med flera viktiga varor importeras. Skulle handelshinder resas eller att genomföra en blockad av Sverige så är det mycket allvarligt för försörjningen.

Ett militärt storanfall mot Sverige är troligen den sista utvägen för en fientlig främmande makt att tvinga oss till underkastelse. Men risken finns, låt oss aldrig glömma det. Tänk på Finlands heroiska kamp i två olika krig mot Sovjetunionen under tiden 1939 till 1944. Främmande makts militärresurser används även som stöd till övriga hot och angreppssätt som jag beskrivet ovan.

Slutsatser: Sverige behöver verkligen analysera, bygga upp det civila försvaret enligt ovanstående punkter. Det militära för svaret är på gång att förstärkas. Framtida analyser ger svar hur stort det behöver vara. Dessa behov kommer att kosta mycket arbete och pengar. Sveriges frihet är värd att försvara i alla lägen, det måste få kosta. Om det blir allvar vill inte jag stå med byxorna nere.

Jan-Håkan Otterberg

F d överstelöjtnant och medlem i Liberalerna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.