Mindre politik och mer kyrka

Publicerad:
Borgerligt alternativ vill fortsätta att satsa på barn och unga, körsång, kyrkomusik samt diakoni och samtalsverksamhet, skriver Jerker Schmidt. Foto: Privat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svenska kyrkan ska vara en bred och samlande folkkyrka som överbryggar skillnader snarare än intar politiska positioner, skriver Jerker Schmidt.

Svenska kyrkan med nästan 6 miljoner medlemmar har en särskild roll i samhället, att finnas nära och stötta i såväl vardag som livets lyckliga och svåra stunder, att förvalta och tillgängliggöra en stor del av Sveriges historia och kulturarv men framförallt, att sprida det kristna budskapet och göra det levande i ord och handling.

Men vi ser att mycket kan bli bättre. Framför allt är det beklagligt med de ständigt återkommande politiska uttalandena som kyrkoledningen med ärkebiskop Jackelén och med stöd av Socialdemokraterna och Centern gör. Nu senast var det i frågan om språk- och kunskapskrav för att bli svensk medborgare.

Konsekvensen av detta agerande är ett urholkande av den egna trovärdigheten i samhället och att kyrkans ledning medverkar till en splittring bland sina medlemmar. På vilket sätt driver detta evangelium?

Så skriver du en debattartikel

I en tid av polarisering i samhället är det viktigt att kyrkan står trygg i sin tro och sina värderingar. Svenska kyrkan ska vara en bred och samlande folkkyrka som överbryggar skillnader snarare än intar politiska positioner. Svenska kyrkan är en gemenskap för tro och liv inte för politiska åsikter. Därför ska Svenska kyrkan fokusera på sina grundläggande uppgifter: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Under pandemiåret 2020 tog församlingarna detta uppdrag på fullaste allvar och fokuserade på tillgänglighet, ställde om till digitala gudstjänster och hittade nya vägar för den diakonala och sociala verksamheten. Sjukhuskyrkan och jourhavande präst har varit viktiga resurser för att vårt samhälle i denna kris.

För Borgerligt alternativ är det församlingarna som är Svenska kyrkans närvaro i samhället. Det är här gudstjänstlivet äger rum, en stor del av kyrkans och Sveriges kulturarv förvaltas och hit som människor kommer i livets alla skeden för att få stöd och finna styrka.

Borgerligt alternativ vill fortsätta att satsa på barn och unga, körsång, kyrkomusik samt diakoni och samtalsverksamhet. Därför vill vi, som en del i att församlingarna återstartar sin verksamhet efter pandemin, betala ut 500 miljoner av Svenska kyrkans nationella medel direkt till församlingarna.

Låt din röst i kyrkovalet bli en röst för mer kyrka och mindre politik.

Jerker Schmidt

Kandiderar för Borgerligt alternativ till kyrkomötet

Fakta: Borgerligt alternativ springer ur Moderaterna i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är idag ett fristående trossamfund, varför vi ställer upp som en fristående nomineringsgrupp utan partipolitisk koppling men med borgerliga värderingar.

Artikeltaggar

Antje JackelénBorgerligt alternativCenterpartietCoronavirusetDebattKristendomKyrkovaletModeraternaSocialdemokraternaSvenska kyrkan

Läs vidare