Hoppa till huvudinnehållet

Freda våra skjutbanor

Publicerad:
Bidrar till vår värnkraft.
Bidrar till vår värnkraft. Foto: Jurek Holzer/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Skjutskicklighet ökar värnkraften stod det på en affisch från 1941 med syfte att uppmana folk och hemvärnsmän att öva sin pricksäkerhet.

En svunnen tid? Ja, men andemeningen kvarstår. Kan gemene man hantera ett vapen, kan denne också vara en del av värnkraften i totalförsvaret. I dag ser vi allt oftare hur såväl klagomål om buller som regler och deras oförutsägbara tillämpande är ett hot mot skytterörelsen.

Allt fler skjutbanor läggs ned runt om i Sverige. Allra mest uttalat är problemet runt storstäderna. Urbaniseringen når längre och längre ut från stadskärnan och områden som tidigare legat långt ute i skogen får plötsligt nya grannar. Grannar som klagar.

För en skjutbana låter. Det borde ju inte vara någon överraskning. Inte heller borde det vara en överraskning att det faktiskt ligger en bana i närområdet. Men trots att en spekulant har långtgående undersökningsplikt vad gäller fastigheten innan inköp, ingår uppenbarligen inte närområdet i denna undersökningsplikt.

Störs någon av buller har denne all rätt att klaga till kommunen. Men att kommunen ger personen rätt och ålägger skjutbanan med restriktioner borde faktiskt inte vara möjligt. Inte i det fall den bullriga verksamheten fanns före dess att gnällspiken flyttade in. Fenomenet känns igen runt flygplatser och motorsportbanor, skjutbanor är alltså inte ensamma att råka ut för detta.

Men bullerproblematiken är inte heller det enda som hotar skjutbanornas existens. Regelverk och hur polismyndigheten väljer att tolka dem är även ett problem. Skjutbanor som sett likadana ut i mer än ett halvt sekel får plötsligt inte godkänt för fortsatt verksamhet. Detta trots att det inte finns något känt fall av olycka som kan härledas till skjutbanors utformning. Inte på sagda banor, eller ens på någon bana i Sverige.

Nyligen stängdes Stockholms största skjutbana ned av polismyndigheten, utan förvarning. Ett tusental medlemmar fick därmed sin sommarsysselsättning förstörd och flera av höstens planerade tävlingar fick ställas in. I sin besiktning gav polisen motstridiga uppgifter från en gång till en annan där skyltar och förutsättningar som godkändes vid förra besöket nu underkändes. Det blir väldigt svårt för en bana att uppfylla kraven om dessa ändras hela tiden.

I dagens problematik med hårdare samhällsklimat, finns det även fog att ifrågasätta varför inspektionen av en idrottsanläggning skall utföras av polismyndigheten. Dess fokus borde ligga på kärnverksamheten och på att upprätthålla våldsmonopolet.

Det finns en uttalad vilja i riksdagen att flytta ansvaret för inspektionen av skjutbanor från polismyndigheten. Det är dags att regeringen tar tag i frågan och genomför detta.

Skytterörelsen är en folkrörelse som bidrar till Sveriges värnkraft. Låt den utvecklas i stället för att sätta käppar i hjulen. För att utveckla skjutskickligheten krävs övning. På en skjutbana.

Artikeltaggar

JaktLedarePolisenSportskytteVapen