Hoppa till huvudinnehållet

Nu börjar vi om med Skutberget

Publicerad:
Socialdemokraterna har haft styrkan att tänka om när det gäller etableringen av muminparken och utvecklingen av Skutberget. Nu har vi en öppen process där medlemmar och medborgare kan bidra, skriver Sofia Magnusson.
Socialdemokraterna har haft styrkan att tänka om när det gäller etableringen av muminparken och utvecklingen av Skutberget. Nu har vi en öppen process där medlemmar och medborgare kan bidra, skriver Sofia Magnusson. Foto: Socialdemokraterna Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi tar nu omtag för hur Skutberget ska utvecklas. Utveckling av området behöver ske varsamt och med hänsyn till hur Skutberget används i dag, skriver Sofia Magnusson.

Sommartid är det populärt hos Karlstadsborna att besöka Skutberget för bad, motion och umgänge. Grillarna går varma och människor samlas på filtar och klippor. Socialdemokraterna har påbörjat processen för att ta fram en ny S-linje för Skutbergets framtid som utgår från hur det används i dag. Både medlemmar och andra Karlstadsbor är välkomna att bidra med förslag och idéer i det arbetet.

Det är bara att säga som det är: när det gäller hanteringen av etableringen av en muminpark på Skutberget så blev det en dålig process från början och hela vägen fram till slutet. Frågan har delat upp kommunen i polariserade grupperingar och debatten har förts med hårda ord.

Etableringar och byggnationer i en stad väcker ofta olika reaktioner bland kommunmedborgarna. Vi har olika värderingar av vad som kännetecknar ”en bra kommun”. Vi tänker olika om att kommunen växer och hur den ska växa. Alla kommer aldrig vara helt nöjda med allt kan vi konstatera. Debatt uppstår alltid när förändringar sker och det är som det ska vara. Den demokratiska processen omfattar olika ståndpunkter och debatt utvecklar demokratin och vår stad. Den djupa klyfta som uppstod i kommunen om muminetableringen var däremot inte en utvecklande debatt.

Så skriver du en debattartikel

När förvaltningsdomstolen i ett domslut upphävde avtalet med muminföretaget uppstod ett läge då de politiska partierna behövde göra en politisk prövning av frågan. Socialdemokraternas styrelse samlades efter beskedet från domstolen och vi fattade ett enigt styrelsebeslut som kom att få betydelse för att processen fick ett avslut.

Vårt besked var att vi inte ville medverka i ett överklagande. Det stod klart att om etableringsärendet kom att bli långdragna domstolsprocesser skulle det fördjupa den klyfta som uppstått mellan kommun och medborgare. Vi bedömde att medborgarnas tilltro till de politiska partierna skulle skadas ytterligare om vi valde att inte göra en omprövning av etableringsärendet.

Vårt ställningstagande att vårt parti inte skulle delta i att överklaga domen kom säkerligen att få betydelse för hur de styrande partierna valde att agera, det vill säga de följde efter i sina beslut efter att vi lämnat besked från Socialdemokraterna. När också mark- och miljödomstolens dom gick emot kommunen blev det uppenbart att det inte skulle komma att bli någon muminetablering på Skutberget.

Vi tar nu omtag för hur Skutberget ska utvecklas. Utveckling av området behöver ske varsamt och med hänsyn till hur Skutberget används i dag. En arbetsgrupp har under försommaren tagit fram ett arbetsmaterial som gått ut till S-föreningarna för diskussion och inspel från medlemmar. Arbetsgruppen föreslår ett antal principer att utgå från i dialogen. Några av dem föreslås vara att Skutberget ska utvecklas som ett rekreations- och friluftsområde, att det ska vara ett hållbart besöksmål samt öppet, avgiftsfritt och med hög tillgänglighet.

Även en mindre bra process kan ge lärdomar som kan leda till något positivt i slutändan. Socialdemokraterna har haft styrkan att tänka om när det gäller etableringen av muminparken och utvecklingen av Skutberget. Nu har vi en öppen process där medlemmar och medborgare kan bidra.

Du som vill ta det av materialet finner det på www.socialdemokraternakarlstad.se från 10/8 till 13/9. Synpunkter kan mejlas till karlstad@socialdemokraterna.se Under hösten bjuder vi in till ett öppet möte. Detta är ett sätt att utveckla demokratin för att Karlstad ska vara en stad för alla!

Sofia Magnusson

Ordförande, Socialdemokraterna Karlstad

Artikeltaggar

DebattFörvaltningsrättenFriluftslivKarlstads kommunMark- och miljödomstolenMuminSkutbergetSocialdemokraternaSofia Magnusson