Framtiden stavas inte ”Status quo”

Insändare
PUBLICERAD:
”Endast cirka 10 procent av den produktiva värmländska skogsmarken karakteriseras som gammelskog”, skriver insändarskribenten.
Foto: Linn Malmén
I den nyligen publicerade rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) står det klart att vissa klimateffekter är oåterkalleliga. Den nya verkligheten som är direkt uppenbar handlar om värmeböljor, skyfall och översvämningar.

Följdeffekterna som inte är lika påtagliga men som också beror på klimatförändringen är brist på livsmedel, ökade flyktingströmmar, minskad biologisk mångfald och så vidare.

Lösningen på problemet är lika enkel som svår. Vi måste drastiskt skära ned vår användning av fossila bränslen. Vi måste också minska användningen av produkter och tjänster som inte direkt kan kopplas ihop med fossila bränslen men som ändå bidrar till klimatförändringen. Vi får inte förledas tro att allt som stavas bioekonomi eller grönt alltid är klimatsmart. Problemet är att ytterst få personer ser längre än näsan räcker. Beslutsfattare månar till exempel mer om jobb, ekonomi och den privata äganderätten än om våra barn och barnbarns framtida möjligheter.

Ett exempel är en politiker som i NWT nyligen uttalade att ”EU skall hålla tassarna borta från den svenska skogen”.

Bakgrunden är att EU vill att det svenska och värmländska skogsbruket i framtiden ska skötas mera klimatsmart. I stället för kalhuggning, som ökar klimatpåverkan, så ska andra metoder användas som till exempel plockhuggning. Skogen kan då fungera som en kolsänka lång tid framöver.

Förslaget från EU förefaller helt rimligt med tanke på att i princip allt skogsbruk i Värmland, Sverige och övriga Norden har som slutmål en kalavverkning. Exempelvis kan idag endast cirka 10 procent av den produktiva värmländska skogsmarken karakteriseras som ”gammelskog”. Dessutom skulle förutsättningarna att säkra den biologiska mångfalden öka om en moderniserad form av plockhuggning blev det nya normala.

Vi behöver beslutsfattare som vågar ta ”obekväma” beslut och se nya möjligheter. Ett som är säkert är att framtiden inte stavas ”Status guo”.

Korken

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.