Områdeschefens svar om kvinnosjukvården: ”Förändringar kräver uthållighet”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Att rekrytera medarbetare är en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar och vi delar utmaningen med alla regioner. Efterfrågan på medarbetare är just nu större än tillgången”, skriver Mikael Bergenheim, områdeschef, område slutenvård, i ett insändarsvar.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / TT
Svar till ”Orolig och frustrerad” (NWT 7 augusti).
Insändarskribenten efterfrågar snabb och radikal förändring. Jag har full förståelse för denna önskan men vill samtidigt nämna att vi har ett flertal förändringsarbeten på gång inom kvinnosjukvården och att förändringar tar tid. Det krävs uthållighet för att skapa något hållbart.

Jag vill dessutom passa på att förtydliga en del punkter som insändarskribenten tar upp:

I mars startade en tillfällig ledning sitt uppdrag, ett uppdrag som bland annat omfattade att rekrytera en ny verksamhetschef och upprätthålla verksamheten under sex månader. Delar av den tidigare klinikledningen hade då själva valt att avsluta sina uppdrag. Nu är en ny verksamhetschef rekryterad och hon startar sitt uppdrag 1 oktober. Rekrytering av nya avdelningschefer till förlossningen pågår.

Sommaren innebär alltid en utmaning för hälso- och sjukvården. För förlossningens del ändrades förutsättningarna i ett sent läge bland annat på grund av flera föräldraledigheter. Därmed försämrades förutsättningarna att rekrytera semestervikarier. Från ledningshåll arbetades det därefter intensivt med att hitta andra lösningar och det resulterade bland annat i att barnmorskor från regionens barnmorskemottagningar lånades in till BB/gyn-avdelningen för att på så sätt lösgöra barnmorskor som kunde arbeta på förlossningen. För cirka 25 barnmorskor på förlossningen lades veckoarbetstiden om till 48 timmar till en ersättning om 25 000 kronor per vecka.

Insändarskribenten efterfrågar höjda löner för barnmorskor. Vi strävar alltid efter att ha konkurrenskraftiga löner och enligt den senaste officiella lönestatistiken var medellönen 39 528 kronor för en barnmorska som arbetar på förlossningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Detta är den näst högsta jämfört med andra regioner. Till detta tillkommer ett flertal tillägg som kan generera mellan 1500 och 4500 kronor i månaden. Veckoarbetstiden är 34,33 timmar vid 30 procents nattjänstgöring som är grundregel vid de flesta vårdavdelningar.

Säkerställande av rimliga och konkurrenskraftiga löner är ett ständigt pågående arbete där hänsyn tas till löneläget både inom vår egen region och mellan andra regioner.

Att rekrytera medarbetare är en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar och vi delar utmaningen med alla regioner. Efterfrågan på medarbetare är just nu större än tillgången.

Jag hoppas att mitt svar rett ut några av dina funderingar och om du har fler frågor avseende förändringsarbetet inom kvinnosjukvården är du välkommen att kontakta mig direkt!

Mikael Bergenheim

Områdeschef, område slutenvård

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.