VD svarar: Därför stoppas gränsriddarna vid återvinningen

Insändare
PUBLICERAD:
Varje kommun svarar för sin återvinningscentral, förklarar Leif Östlind i sitt insändarsvar.
Foto: Ole, Berg-Rusten
Svar till insändaren från Gränsriddare (NWT 10/8) angående återvinningscentralen i Kil.

Återvinningscentralen i Kil är sedan en tid försedd med ett inpasseringssystem, där man kommer in med sitt körkort. Denna typ av system blir allt vanligare i Sverige. Bor man inte i Kil eller har sommarhus i Kil så kommer man inte in.

Varför är det så då? Det är innevånarna i respektive kommun i Sverige som via sin soptaxa/eller hyra, finansierar all avfallshantering i kommunen. Detta inkluderar även återvinningscentralen.

Så att lämna sitt avfall i en annan kommun än den man bor i, innebär att det är den kommunens invånare som får ta kostnaden.

Under besöksmätningar som gjorts tidigare har vi konstaterat att cirka 25 procent av alla besök på återvinningscentralen (55000/år) utgörs av företag och icke Kilsbor. I praktiken innebär det 6-7000 besök per år av icke Kilsbor, som Kilsborna fått ta kostnaden för under många år.

Jag förstår problemet med att bo nära en kommungräns och de problem det kan medföra, men jag rekommenderar att ta upp detta med din hemkommun.

Leif Östlind

VD

Kils Energi

Kils Avfallshantering

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.