Hoppa till huvudinnehållet

Hur stor får vargstammen vara?

Publicerad:
Med utgångspunkt i riksdagsbeslutet och utifrån att vargstammen klarat sig väl under de gångna 40 åren anser vi att ett tak på 270 djur och en ordentlig reglering så snart stammen närmar sig eller överskrider taket, bäst motsvarar riksdagens beslut, skriver Runar Filper och Mats Nordberg.
Med utgångspunkt i riksdagsbeslutet och utifrån att vargstammen klarat sig väl under de gångna 40 åren anser vi att ett tak på 270 djur och en ordentlig reglering så snart stammen närmar sig eller överskrider taket, bäst motsvarar riksdagens beslut, skriver Runar Filper och Mats Nordberg. Foto: Paul Kleiven/NTB Scanpix/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi anser att intervallet 170-270 skall användas i planeringssyfte som lägsta respektive högsta antal vargar i vinterstammen, skriver Runar Filper och Mats Nordberg.

I Svensk Jakt den 13 juli beskrivs en rapport från Skandulv till Naturvårdsverket som förutspår att den svensk-norska vargstammen i höst kommer att bestå av 489 djur. Med en avskjutning om 75 vargar (varav 54 i Sverige) beräknas vargstammen hålls ligga kvar på 489 djur (varav 403 i Sverige). Naturvårdsverket meddelar å sin sida att vargjakt 2021 är möjlig på nationell nivå och att länsstyrelserna senast den 1 oktober ska meddela om licensjakt på varg är möjlig utifrån regionala förutsättningar.

Från Sverigedemokraternas sida konstaterar anser vi att detta slags prognoser är viktiga, men vi vill påminna om att riksdagen har beslutat att storleken på vargstammen för att hålla gynnsam bevarandestatus ska ligga i intervallet 170-270 djur. Vi ställer oss därför frågande till Skandulvs huvudalternativ om att hålla stammen på 403 djur.

Vi anser att intervallet 170-270 skall användas i planeringssyfte som lägsta respektive högsta antal vargar i vinterstammen. Vi stödjer en regional förvaltning, men summan av avskjutningen i olika län måste leda till att stammen hålls på en nivå som å ena sidan med rimlig säkerhet tryggar vargens fortlevnad och å andra sidan leder till så få problem för människor och husdjur som möjligt.

Så skriver du en debattartikel

Sveriges vargstam är i dag inte hotad utan tvärtom långsamt ökande. Problemen för fårskötare och oron hos hundägare och många andra landsbygdsbor ökar också. Stammen bör därför regleras så att den efter jaktsäsongen med god marginal understiger 270 individer, men inte faller under 170 djur. Till dessa kommer de norska vargarna och där behövs samverkan så att inga individer dubbelräknas eller inte räknas alls.

Under de 40 år som gått sedan vargens återkomst till Sverige har vargarna inte drabbats av en enda nedgång som hotat dess fortlevnad. Kompletterande utsättning av ryska eller finska vargar har inte behövts för att trygga stammen. Om vargstammen av någon oförutsedd anledning ändå skulle kollapsa vore det fullt möjligt att återintroducera den österifrån. Sverige kan därmed hålla en låg stam av vargar och ta full hänsyn till människors behov av trygghet för sina djur och sina familjer.

När en fråga har så breda konsekvenser som den om vargen, med allvarlig inverkan på människors trygghet och tamdjurens säkerhet samt dessutom präglas av kraftigt motsatta intressen, måste ansvaret för att göra avvägningar och lägga fast riktlinjer ligga hos valda politiker, inte hos myndigheter och deras tjänstemän.

Det är därför det finns ett riksdagsbeslut om 170-270 vargar och frågan borde sedan länge vara klarlagd. Tyvärr har intervallet riksdagen fastlagt kommit att betraktas som en miniminivå och Naturvårdsverket har känt sig fritt att planera med helt andra mål för populationsstorleken.

Från Sverigedemokraternas sida anser vi att detta är helt orimligt och att det strider mot lagstiftarens intentioner. Med utgångspunkt i riksdagsbeslutet och utifrån att vargstammen klarat sig väl under de gångna 40 åren anser vi att ett tak på 270 djur och en ordentlig reglering så snart stammen närmar sig eller överskrider taket, bäst motsvarar riksdagens beslut. Om oklarheter kvarstår, bör riksdagens ledamöter ta ansvar och fatta ett nytt förtydligande beslut.

Vi är beredda att samarbeta med alla riksdagspartier som ställer upp på principen att riksdagen har att besluta om minimi- och maximinivå för vargstammen för att förhindra att myndigheter agerar utifrån andra nivåer än de av riksdagen beslutade.

Runar Filper (SD)

Riksdagsledamot Värmlands län, miljö- och jordbruksutskottet

Mats Nordberg (SD)

Riksdagsledamot Dalarnas län, miljö- och jordbruksutskottet

Artikeltaggar

DebattFårJaktLandsbygdLänsstyrelsenMats NordbergNaturvårdsverketRiksdagenRovdjurRunar FilperSverigedemokraternaVargar