Hoppa till huvudinnehållet

Martin Luthers två regementen

Publicerad:
Martin Luther såg kyrkan som bestående av två regementen – ett himmelskt och ett världsligt, skriver Karl-Eric Hansson.
Martin Luther såg kyrkan som bestående av två regementen – ett himmelskt och ett världsligt, skriver Karl-Eric Hansson. Foto: Lucas Cranach den äldre/Wikimedia commons

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det torde inte finnas något politiskt parti eller någon så kallad nomineringsgrupp som skulle gå med på att minska sin egen makt, skriver Karl-Eric Hansson.

NWT tar i sin ledarartikel måndagen den 2 augusti 2021 upp ett mycket viktigt problem i Svenska kyrkan och därmed också i vårt samhälle – biskoparnas roll i Svenska kyrkan. Nyligen försökte en politiskt vald styrelse avsätta biskopen i Härnösands stift.

Martin Luther såg kyrkan som bestående av två regementen – ett himmelskt och ett världsligt. Det himmelska är Jesu ord och handling samt dopet med dopbefallningen. Det världsliga är hur vi behandlar vår medmänniska samt omsorgen om vår nästa.

När Svenska kyrkan sjösattes som en kyrka fristående från staten och kunde arrangera egna val blev resultatet att det fortfarande var de politiska partierna som behöll makten. Det är på så vis med ett demokratiskt valt kyrkomöte respektive -fullmäktige att det krävs majoritet för att anta ett beslut. Det torde inte finnas något politiskt parti eller någon så kallad nomineringsgrupp som skulle gå med på att minska sin egen makt.

Så skriver du en debattartikel

Det kommer att krävas ett lyssnande och tänkande hos de ledamöter som nu blir valda till de tre olika nivåerna i kyrkans organisation för att man ska kunna finna en balans mellan det himmelska och det världsliga.

Som det nu är ligger makten till 100 procent hos de demokratiskt valda grupperna. På kyrkomötet – kyrkans högsta beslutade organ – har biskopar ingen rösträtt. Biskopar har noll procent, och det var det som var meningen när man formulerade beslutet om skilsmässan mellan staten och kyrkan.

Kyrkan har allt färre besökare i gudstjänsten, allt färre dop och allt färre konfirmander. Fortsätter kyrkan i samma spår som hitintills kommer dess församlingar att krympa ihop till isolerade religiösa grupperingar.

Kyrkan behövs i samhället. Både det himmelska – det som finns inom en människa – och det jordiska – det som finns i människans dagliga omgivning. Människan har många problem i dagens samhälle och kommunen kan inte bistå med allt. Kyrkan kan bistå med en del saker. Kyrkan i samhället och samhället i kyrkan.

Karl-Eric Hansson

Grebbestad

Aktiv i Öppen kyrka (ÖKA)

Artikeltaggar

DebattDemokratiKristendomKyrkofullmäktigeKyrkomötetKyrkovaletSvenska kyrkan