Insändare: Öppen gräns mot Norge - för vem?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
På vilket sätt har landshövdingens ämbete förberett för oss nordvärmlänningar att kunna passera den gräns som enligt myndigheterna är öppen, undrar insändarskribenten.
Foto: Caisa Nordquist
För ett år sedan träffade landshövdingarna från Värmland och Dalarna sin kollega i Norges Innland med anledning av de restriktioner mellan länderna som coronapandemin skapat.

Efter mötet sa landshövding Georg Andrén bland annat: ”Nu måste vi alla ta ansvar och fatta kloka beslut. Det här ska inte få förstöra vårt fina samarbete.”

Mötet mynnade i fem punkter som man ska samarbeta utifrån, däribland dessa två:

– Vi ska prata med varandra och inte om varandra. Det ska vara öppna kanaler, nu behövs den gränslösa kontakten mellan oss människor mer än någonsin.

– Vi använder våra ämbeten för att skapa förutsättningar för både ekonomiska, sociala och kulturella utbyten och behov. Vidare framhölls att man ständigt håller sina regeringar uppmärksamma om vad som händer i respektive område.

Sedan i måndags har Norge släppt på en del av sina restriktioner och beskriver på regjeringen.no detta: ”Følgende grupper kan reise inn til Norge nå: Personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder ved å fremvise et norsk, svensk eller dansk koronasertifikat med QR kode eller EUs digitale koronasertifikat, er fritatt fra innreiseregistrering.”

Trots detta är fortfarande gränsövergångarna vid Långflon, Medskogen och Röjdåfors fortsatt stängda.

Övergångarna bevakas av norsk polis eller militär som stoppar svenskar som försöker att passera gränsen. Man kan tycka att de borde kunna kontrollera mitt coronapass, utan att jag behöver åka till någon av de övergångar som hållits öppna vid E16, E18 och riksväg 61. På vilket sätt har landshövdingens ämbete förberett för oss nordvärmlänningar att kunna passera den gräns som enligt myndigheterna är öppen?

Nordvärmlänning

***

SVAR DIREKT: Vi arbetar vidare på att häva begränsningar för passering över gränsen

Pandemin har utsatt vårt samhälle för starka påfrestningar och stora utmaningar. Många människor har avlidit och blivit allvarligt sjuka, vården har fått utstå stora påfrestningar och näringslivet och arbetstagare har lidit ekonomisk skada. Mycket oro har präglat vår vardag.

En för oss i Värmland allvarlig konsekvens av pandemin och dess hantering är den stängda gränsen till Norge. Det har fått stora ekonomiska och sociala konsekvenser. Därför inledde vi som insändarskribenten noterat en tät dialog med min norske kollega, Statsförvaltaren i Innlandet, Knut Storberget. Utgångspunkten för dialogen har varit, och är, att vi tillsammans värnar den goda relation vi har över gränsen. Vi har gemensamt, och var för sig, haft dialog med våra respektive regeringar och statliga myndigheter för att peka på konsekvenserna och understryka betydelsen av koordinerade, och där möjligt gemensamma lösningar.

När smittspridningen nu gjort det möjligt för Norge att åter öppna gränsen till Värmland sker detta med vissa begränsningar. Anledningen till att gränsövergång endast är möjlig vid E16, E18 och riksväg 61 är enligt de norska myndigheterna att resurser inte finns till att skanna och snabbtesta resenärer vid övriga gränsövergångar. Detta för att kunna upprätthålla kontrollen på flödet in i landet. Det är dock tillåtet att passera ut ur Norge vid alla gränsövergångar.

Så länge det finns begränsningar för passering över gränsen arbetar vi vidare på att häva dessa. Syftet är att stärka relationen och förutsättningarna för en gemensam arbetsmarknad och det sociala utbytet.

Georg Andrén

landshövding i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.