Insändare: Hur tänker Skolsveriges högste ledare?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Om det nu skulle vara så att en del elever fått ett något för högt betyg är inte det ett kriterium för jordens undergång, tycker insändarskribenten.
Foto: Jessica Gow/TT
Som gammal trotjänare i skolans värld blir jag rent ut sagt förbannad när Skolverkets högste tjänsteman, generaldirektören Peter Fredriksson, uttalar sig i termer som kan tydas som att lärarna satt glädjebetyg under pandemin.

Det är skamligt av Peter Fredriksson att, på detta sätt, ifrågasätta rektorers och lärares kompetens i att, under en besvärlig tid, leda elevernas lärande. Det är också lika skamligt att ifrågasätta elevernas förmåga att hantera sitt eget lärande. Under mina 45 år i skolans tjänst är jag övertygad om att jag mött fler rektorer, fler lärare och fler elever jämfört med Peter Fredriksson och kan därmed intyga att kompetensen, viljan och omtanken om eleverna är oerhört stor i den svenska skolan.

Om Peter Fredriksson hade en tanke på att vara den gode ledaren för svensk skola hade han berömt skolans professionella och eleverna för det fina och uppoffrande arbete de, med risk för att själva bli sjuka, gör i dessa tider. Ett sådant ledarskap skulle resultera i än större kraft och engagemang. Vilka lärare, tror Peter Fredriksson, blir inspirerade och entusiasmerade av hans ledarskap?

Om det nu skulle vara så att en del elever fått ett något för högt betyg är inte det ett kriterium för jordens undergång. Istället är det så att eleverna blir glada över att deras prestationer uppskattats och inspireras/entusiasmeras till att även fortsättningsvis ”lägga manken till”.

För min del är jag djupt imponerad över alla rektorers, lärares och elevers uppoffrande arbete under pandemin.

Till Peter Fredriksson vill jag ge rådet att utvärdera vad, i de förändrade arbetssätten och arbetsformerna, som kan vara nycklarna till fortsatt framgång för elevernas lärande. Ta vara på och uppmuntra framgång istället för att leta fel!

Tage Nordkvist

Före detta lärare, rektor, skolchef och skolråd i Skolverket

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.