Så arbetar vi för att du ska känna dig trygg

Debatt
PUBLICERAD:
Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa, skriver Niklas Wikström, Frida Pettersson, Monika Bubholz, Erik Nilsson, Alexander Torin och Per-Samuel Nisser.
Foto: Det blågröna styret i Karlstads kommun
När nya skolor byggs eller gamla renoveras ser vi till att det blir öppet och ljust och vi gör satsningar på elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa, skriver Per-Samuel Nisser med flera.

Arbetet med att göra Karlstad tryggare slutar aldrig. Vi i det blågröna styret fortsätter därför att presentera nya satsningar och förstärka fungerande insatser – så att alla ska kunna leva sina liv i trygghet, oavsett vem du är.

För tio år sedan startade Karlstads kommun tillsammans med Räddningstjänsten Karlstadsregionen den trygghetsskapande gruppen Ungdomar för trygghet. De känns igen på sina orange kläder och finns bland annat på kommunens skolor och fritidsgårdar och kan ses sprida trygghet både på vardagar och under speciella högtider så som skolavslutningar och andra evenemang.

Ungdomar för trygghet har varit en lyckad satsning och därför utökas verksamheten nu med Vuxna för trygghet, ett koncept där kommunen samarbetar med föreningar, så att fler vuxna kan finnas på platser där ungdomar rör sig.

I år satsar vi ytterligare cirka 4,9 miljoner kronor på Unga för trygghet, Vuxna för trygghet samt toleransprojekt. Dessutom har 8 miljoner kronor gått till att stärka arbetet med utsatta barn och unga, och en dryg miljon har gått till Fältenheten som arbetar med ungdomar som hamnat i missbruk och kriminalitet.

Förutom dessa trygghetsgrupper finns till exempel så kallade ”KISARE” på skolorna som fungerar som en länk mellan elever och personal, och varje förskola har en trygghetsplan som beskriver hur man arbetar för att främja alla barns lika värde och rättigheter. När nya skolor byggs eller gamla renoveras ser vi till att det blir öppet och ljust och vi gör satsningar på elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa. För att minska skadegörelse på kvällar och helger har det även satts upp kameror på några skolgårdar.

Det förebyggande arbetet mot kriminalitet sker i tät samverkan tillsammans med andra organisationer och myndigheter. Exempelvis har vi ett nära samarbete med Polisen där vi utgår från Effektiv samordning för trygghet (EST), ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. Den absolut bästa brottskarriären är den som aldrig startar.

För att göra det lätt att få hjälp med frågor som rör trygghet och säkerhet har vi samlat representanter från kommunen, räddningstjänsten, polisen och Brottsofferjouren Värmland på Trygghetscenter, dit alla är välkomna.

Vi har också skärpt arbetet kring Krogar mot knark, tagit fram en handlingsplan mot ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak), anställt kommunväktare och jobbar fortsatt med att ljussätta mörka platser och ta bort buskage för att göra den fysiska miljön tryggare.

Detta är några av alla de åtgärder som tagits fram för att göra Karlstad tryggare. Arbetet är ständigt pågående för att se till att Karlstad fortsatt ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.

För det blågröna styret i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.