Hoppa till huvudinnehållet

Kärnkraften viktigare än någonsin

Publicerad:
Kraftvärmeverk ger små marginaler. Foto: Björn Larsson Ask/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ännu en gång har brist på kärnkraftsreaktorer lett till att Svenska kraftnät måste köpa in reservkraft från fossileldade kraftverk – mitt i sommaren. Nu varnar branschföreträdare för att små marginaler och bristfällig framförhållning gör hela elmarknaden instabil.

Bristen på elektricitet beror på att de båda kvarvarande reaktorerna vid Ringhals kärnkraftverk är under revision över sommaren och därför tillfälligt måste stängas ned (Tidningen Näringslivet 20/7). Enligt plan skulle detta ske med en reaktor i taget. Men på grund av ett fel i underhållsarbetet för Ringhals 3 måste denna förbli nedstängd även efter att Ringhals 4 tas ur bruk den 26 juli.

Under en månad kommer därför kärnkraftverket inte kunna producera någon elektricitet alls. För att kunna möta efterfrågan blev affärsverket Svenska kraftnät, som ansvarar för säkerheten i elsystemet, tvunget att i sista stund köpa in reservkraft från Rya kraftvärmeverk i Göteborg.

Detta är inte första gången som Sveriges i princip fossilfria elproduktion behövt kompletteras av fossileldad energi. Senast förra sommaren var oljekraftverket i Karlshamn tvunget att sättas i drift. Att det denna gång gäller ett sedan länge planerat driftuppehåll för Ringhals som orsakar panikåtgärder visar hur ansträngt det svenska elsystemet är.

Senast under våren ansåg Svenska kraftnät att någon upphandling av reservkraft under revisionen inte skulle vara nödvändig. Därför kunde inte avtalet gällande Ryaverket slutas förrän drygt två veckor innan båda reaktorerna skall tas ur drift (7/7). De ytterst små marginalerna är oroväckande. Hur god är förmågan att hantera en verklig kris i elproduktionen?

Att läget är så pass känsligt beror på att den planerbara energiproduktionen i Sydsverige har decimerats. Eftersom regeringen med Miljöpartiet i spetsen aktivt har hämmat, och fortsätter att hämma kärnkraft. Om exempelvis Ringhals 1 och 2 fortfarande hade varit i drift skulle det inte ha varit något problem med revisioner för de andra reaktorerna. Då skulle tillräckligt svängrum för att hantera tillfälliga kriser finnas i basproduktionen.

Den nya osäkerheten på elmarknaden börjar nu även oroa energiproducenterna. Carl Berglöf, expert på branschorganisationen Energiföretagen, berättar för Tidningen Näringslivet att många försökte få Svenska kraftnät att förbereda reservavtal i förebyggande syfte, men inte hörsammades. ”Sedan kom verkligheten bevisligen i kapp”, säger Berglöf.

Sådan bristande framförhållning skadar förutsägbarheten på elmarknaden, vilket enligt Berglöf, i längden kan leda till färre investeringar. Det vore knappast optimalt med tanke på att Sverige i framtiden kommer vara i stort behov av mer energi. Såväl den planerade elektrifieringen av fordonsflottan som satsningar på gröna industrier kommer kräva mångdubbelt mer elenergi än vad som finns i dag.

För att elsystemet inte skall bli ännu mer instabilt kan inte kärnkraften avvecklas. Allra helst bör den istället utvecklas.

Artikeltaggar

ElEnergiföretagen SverigeKärnkraftLedareMiljöpartietRinghalsSvenska kraftnätTidningen Näringslivet