Agera mot elsparkcyklarna

Ledare
PUBLICERAD:
Röj upp!
Foto: Tommy Andersson

I sommar har fenomenet med elsparkcyklar spritt sig med pandemisk hastighet i Karlstad, och många Karlstadsbor är måttligt roade över deras framfart. Att det är enkelt, snabbt och bekvämt för den yngre generationen är en anledning till ökningen. Men avsaknaden av regler och kontroller har gjort att det blivit lite av vilda västern i trafiken och bortom den.

Kort sagt beter sig många förare på tok för hänsynslöst, vilket lett till många olyckor, en del riktigt otäcka. Dessutom ligger de och dräller överallt och utgör ett hinder för särskilt de som är funktionsnedsatta.

Kommunledningen verkar tyvärr ta det med ro, och väntar med nya lokala regler till nästa säsong. Det duger inte. Verksamheten måste styras upp – för alla kommuninvånares skull. Socialdemokraterna har för ovanlighetens skull tagit ett klokt initiativ till detta. Låt nu inte politisk prestige lägga hinder i vägen. Det finns nog med hinder i form av elsparkcyklarna redan.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.