Satsa på rehabilitering för att avlasta sjukvården

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Rehabiliterande insatser kan göra skillnaden mellan ett aktivt liv och ett liv som präglas av smärta, skriver Cecilia Winberg och Lotta Håkansson.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Historiskt har akut sjukvård prioriterats före rehabilitering. När budgeten är begränsad och inte räcker för sjukvården får rehabiliteringen stå tillbaka, skriver Cecilia Winberg och Lotta Håkansson.

När pandemin nu klingar av ökar regionernas och kommunernas ansvar för hälso- och sjukvårdens långsiktiga utveckling. Med de många extra miljarderna i pandemitillskott har de en historisk möjlighet att se till att Sverige får en hälsovård värd namnet.

Historiskt har akut sjukvård prioriterats före rehabilitering. När budgeten är begränsad och inte räcker för sjukvården får rehabiliteringen stå tillbaka. Även om ökade resurser till rehabilitering och hälsovård minskar vårdkostnaderna på sikt.

Det råder en stor brist på fysioterapeuter och de kommer att behöva vara fler i framtiden. Samtidigt är det svårt att motivera till ett arbete där man inte tjänar in sin utbildning. Ingångslönen ligger fortfarande långt under vad som är brukligt för en treårig universitetsutbildning. Bristen på fysioterapeuter gör också att det är en hög arbetsbelastning. Situationen har förvärrats under pandemin.

Undersökningar bland Reumatikerförbundets och Fysioterapeuternas medlemmar visar att över hälften ställt in och fått sjukvård och behandlingar inställda under pandemin. 40 procent menar att konsekvensen är en försämrad hälsa. Även rapporten I skuggan av Covid-19, från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, visar att det är de med långvariga hälsobesvär som är de stora förlorarna när vård- och rehabiliteringsskulden summeras.

Nu behövs resurser ute i regioner och kommuner för att hämta igen det som ställts in under pandemin. Men även för att ta steget vidare och utveckla en modern hälsovård, som ger alla med behov möjlighet till en personcentrerad rehabilitering. Resurserna finns hos kommuner och regioner. Där borde även finnas en vilja att visa på handlingskraft för att undvika ökad statlig styrning av hälso- och sjukvården.

Rehabilitering innebär till exempel att hjälpa människor med kroniska sjukdomar till en så bra livskvalitet som möjligt. Rehabiliterande insatser kan göra skillnaden mellan ett aktivt liv och ett liv som präglas av smärta. Mellan att kunna bidra på jobbet och försörja sig själv eller att vara beroende av andra för att kunna leva sitt liv.

Nu behöver region- och kommunpolitikerna ta ett större ansvar för samhällsekonomin som helhet. För det måste de samverka med andra regioner för att lösa resursbrister och satsa på en proaktiv och modern hälso- och sjukvård.

Cecilia Winberg

Förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Lotta Håkansson

Förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.